vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khả năng và biện pháp đẩy mạnh sản xuất rau

Khả năng và điều kiện tự nhiên, đất đai khí hậu và thời tiết để phát triển sản xuất rau ở nước ta rất thuận lơi bao gồm cả rau nhiệt đới và rau ôn đới v.v… tập đoàn cây rau ở nước ta rất phong phú với nhiều chủng loại khác nhua như rau ăn lá, rau ăn củ, quả và các loại rau gia vị khác. Phương hướng phát triển sản xuất rau của nước ta vừa phải tiếp tục mở rộng diện tích vừa đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất và nâng cao hơn chất lượng của rau, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước nhất là những vùng dân cư tập trung và xuất khẩu. Cụ thể là ngành qau quả phấn đấu đến năm 2010 đạt tổng sản lượng rau quả là 20 triệu tấn với mức bình quân đầu người, là 85 kg rau/năm và 65 kg quả/năm, nâng kim ngạch xuất khẩu của ngành lên 1 tỷ USD trong đó rau là 690 triệu USD và quả chiếm 350 triệu USD.

Để thực hiện được phương hướng trên cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

–    Mở rộng diện tích trồng rau là biện pháp quan trọng để tăng nhanh sản phẩm rau đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu.

–   Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất rau là biện pháp phát triển chủ yếu lâu dài để phát triển sản xuất. Nhờ đẩy mạnh thâm canh một cách khoa học, làm cho năng suất, sản lượng rau tăng nhanh và chất lượng rau ngày giống, phải có giống tốt, chất lượng cao v.v… thuỷ lợi và sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách đồng bộ và hợp lý, đảm bảo an toàn chất lượng rau…

–   Hoàn thiện cơ cấu sản xuất rau một cách hợp lý và hiệu quả để vừa đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và lợi dụng được mức cao nhất về khả năng sản xuất.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cơ cấu sản xuất rau được xác định theo chủng loại rau: rau lá, rau củ và rau quả và xác định hợp lý cơ cấu mùa vụ sản xuất rau.

–    Xây dựng và hoàn thiện các vùng sản xuất rau tập trung ở xung quanh Thành phố, thị xã và các khu công nghiệp và các vùng rau xuất khẩu. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu rau thường xuyên, kịp thời chất lượng cao cho thành phố, thị xã, khu công nghiệp và chế biến xuất khẩu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

–   Tăng cường công tác chế biến, bảo quản vận chuyển và tiêu thụ rau.

Đầu tư phát triển mạnh công nghiệp chế biến để tăng giá trị của sản phẩm như: đóng hộp, sấy khô, muối chua…

Đầu tư xây dựng kho chứa, phương tiện vận chuyển và sản xuất bao bì phục vụ tốt cho việc bảo quản và xuất khẩu rau, cũng như việc lưu thông phân phối rau giữa các vùng.

–   Xây dựng và hoàn thiện các chính sách kinh tế để khuyến khích phát triển sản xuất rau. Các chính sách kinh tế cần hướng vào việc nâng cao chất lượng toàn diện theo chuẩn quốc tế, hướng vào phát triển sản xuất trái vụ và những sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao, nhu cầu ngày càng lớn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

 

 

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận