vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua nâng cao tính năng động, khả năng thích nghi và linh hoạt của lao động có kỹ năng của Việt Nam

Trong quá trình nâng cao chất lượng của LLLĐ trong 8 ngành nghề để tham gia di chuyển lao động trong AEC, cần quan tâm tới những đặc điểm, hạn chế của LLLĐ kỹ năng kỹ năng (về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cần thiết đối với lao động kỹ năng trong quá trình làm việc và sinh sống ở nước ngoài và khả năng ngoại ngữ). Có thể thiết kế các chương trình đào tạo theo mô-đun tích hợp, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các nhóm lao động kỹ năng khác nhau. Cần chuẩn bị tâm thế di chuyển đối với lao động kỹ năng để tham gia di chuyển lao động trong AEC, bên cạnh chuẩn bị kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn của AEC và các nước thành viên. Người lao động kỹ năng cần chuẩn bị các tâm thế cho việc di chuyển an toàn, thích nghi nhanh chóng và hoạt động nghề nghiệp hiệu quả cũng như dễ dàng hoà nhịp với văn hoá của nước sở tại. Việc trau dồi tiếng Anh hay ngôn ngữ của nước tiếp nhận là một trong những yêu cầu quan trọng đối với lao động có kỹ năng. Ngoại ngữ là chìa khoá mở ra rất nhiều cơ hội và hỗ trợ cho việc hoà nhập cộng đồng và công việc của lao động kỹ năng, tăng tính cạnh tranh của người lao động. Do đó, trong tâm thế của người đi làm việc ở nước ngoài, người lao động cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nắm vững ngôn ngữ trong công việc để tham gia hiệu quả và linh hoạt trong thế giới việc làm tại nước đến.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận