Kinh tế vĩ mô giai đoạn 2006-2018

GDP của Việt Nam có xu hướng tăng ổn định, trung bình năm khoảng 5,99% giai đoạn 2006-2016 và năm 2017 là 6,8%, đến tháng 8/2018 là 6.7%, dự kiến đến hết tháng 12 tăng 6.98%. Trong đó, tỷ trọng…