Thuật ngữ “chỉ số” được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực: chỉ số kinh doanh, chỉ số kinh tế, chỉ số xã hội, chỉ số chất lượng cuộc sống, chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục… Có…