vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chức năng vận tải – phân phối và xây dựng thành phố của logistics

Chức năng vận tải – phân phối
Chức năng này phản ánh khối lượng hàng hóa thông qua được TT logistics phục vụ trong một thời gian nhất định (tổng số tấn hàng hóa thông qua TT). Với vị trí là trung tâm trung chuyển hàng giữa các phương tiện vận tải khác nhau, TT logistics thực hiện chức năng vận tải thông qua chuyển giao hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang phương tiện vận tải khác. Ngoài ra, chức năng phân phối hàng của TT logistics còn được thể hiện trong các hoạt động chia hàng, cross-docking và chức năng giữ hàng đến thời điểm cuối cùng trước khi giao hàng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các TT logistics cấp toàn cầu có vị trí tại các Hub quốc tế, có thể đạt diện tích đến 100-500 ha, phục vụ hệ thống vận tải toàn cầu kết nối các khu vực và các quốc gia khác nhau. Trung tâm logistics cấp khu vực có diện tích 20-30 ha nằm ở các cảng khu vực lớn hoặc cảng cả ngõ quốc tế của một quốc gia nào đó, có bán kính phục vụ trung bình 300 km-800km kể từ vị trí trung tâm, thường phục vụ phát triển kinh tế tại một số quốc gia nào đó cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia. Trung tâm logistics cảng cấp quốc gia nằm ở vị trí các cảng cửa ngõ quốc gia, cảng quốc gia và thường có quy mô từ 10-30 ha, có bán kính phục vụ từ 20-300 km kể từ vị trí trung tâm.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

 Chức năng xây dựng thành phố – địa phương
Chức năng này có nguồn gốc từ các chức năng vận tải, thương mại và công nghiệp. Tùy theo quy mô và phạm vi của TT logistics, TT logistics cảng biển góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của thành phố cảng, tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động ở thành phố cảng, đóng góp với ngân sách nhà nước và địa phương có cảng thông qua các khoản thuế, thúc đẩy việc xây dựng thành phố thành một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch đồng thời là một trung tâm kinh tế quan trọng của quốc gia.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận