vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả đạt được hàng năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế TNCN

Mặc dù, có nhiều khó khăn về quản lý đối tượng và địa bàn, song Cục thuế TP.HCM đã có nhiều nỗ lực để thực hiện kế hoạch thu thuế TNCN. Bảng 3.4 phản ánh kết quả thực hiện dự toán thu thuế TNCN trong giai đoạn 2010- 2018.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com


Từ Bảng 3.4 ta thấy: số thu thuế TNCN thực hiện qua các năm từ 2010 đến năm 2018 đều đạt và vượt dự toán thu thuế TNCN. Kết quả này được xem là rất tích cực, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn về nhân sự (liên tục giảm từ 31 còn 26 công chức từ năm 2010 đến năm 2018). Đồng thời, khối lượng công việc lại tăng gần gấp 5,5 lần trong cùng giai đoạn này từ 2.300 hồ sơ hoàn thuế năm 2010 lên hơn 13.000 hồ sơ năm 2018.
Đối với nhân sự tại cấp chi cục, nhiều nơi chỉ phụ trách, kiêm nhiệm, không hình thành lực lượng quản lý chuyên nghiệp do cấp chi cục được giao quản lý đối tượng là cá nhân người Việt Nam chủ yếu quản lý thu từ khấu trừ tại nguồn đối với tiền lương, tiền công [15].
Gần đây, Cục thuế TP. HCM có thực hiện cơ chế thí điểm ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (mới áp dụng 10 tháng đầu năm 2017) tại 6 chi cục thuế.
Kết quả đạt được cụ thể là: Huyện Hóc Môn: số thu qua ủy nhiệm thu là 50,72 tỷ đồng đạt 101,66% so với tổng số phải thu của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; huyện Củ Chi: số thu qua ủy nhiệm thu là 49,902 tỷ đồng đạt 59,04% so với tổng số phải thu của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; huyện Bình Chánh số thu qua ủy nhiệm thu là 92,227 tỷ đồng đạt 89,56% so với tổng số phải thu của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Quận 6 số thu qua ủy nhiệm thu là 202,603 tỷ đồng đạt 88,39% so với tổng số phải thu của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Quận 11 số thu qua ủy nhiệm thu là 90,03 tỷ đồng đạt 89,10% so với tổng số phải thu của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Quận 12 số thu qua ủy nhiệm thu là 73,10 tỷ đồng chiếm 64,37% so với tổng số phải thu của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Sắp tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Uỷ nhiệm thu thuế tại 18 chi cục Thuế còn lại là chi cục thuế quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.
Số cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán đang hoạt động tính đến 31/12/2017 trên địa bàn Thành phố là 250.261 cá nhân kinh doanh, tăng so với cùng kỳ là 8.484 cá nhân kinh doanh (tương đương tăng 3,5% so với năm 2016).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nhìn chung, công tác quản lý thuế TNCN tại Tp. HCM đã đạt những kết quả tốt, từng bước nâng cao nhận thức của NNT đối với thuế TNCN. Giai đoạn 2010-2018, nguồn thu từ thuế TNCN đóng góp lớn trong tổng thu ngân sách tại Tp.HCM, trong đó năm 2012 thì thuế TNCN đóng góp cao nhất là 18,8% tổng thu ngân sách toàn thành phố. Năm 2018, thuế TNCN có tỷ trọng đóng góp cao thứ 3 trong các sắc thuế, chỉ sau thuế thu TNDN và thuế GTGT, chiếm 12,85% tổng thu ngân sách toàn thành phố, đạt 34.584,92 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân của thuế TNCN là 16,47%/năm nhiều hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thuế TNDN (16,37%/năm) và thuế GTGT (13,26%/năm) (Xem Biểu đồ 3.2 và Biểu đồ 3.3):

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận