vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nhóm nhân tố các cơ quan, chủ thể thực hiện của marketing địa phương nhằm thu hút FDI

Trong hoạt động marketing địa phương nhằm thu hút FDI, tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn có ý nghĩa quyết định. Chỉ có các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh thành, với quyền lực và chức năng của mình, mới có khả năng tạo lập được môi trường đầu tư mang tính cạnh tranh cao so với các địa phương khác, thậm chí quốc gia khác trong khu vực và thế giới để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực vậy, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định chính đến khả năng thu hút FDI thông qua việc ban hành và thực thi các chính sách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của địa phương. Chính quyền tác động tới các điều kiện về cầu đầu tư thông qua chính sách thu hút đầu tư. Chính quyền tác động lên các nguồn lực như là người ban hành các chính sách về lao động, giáo dục, phát triển vốn, các nguồn tài nguyên thiên nhiên… Chính quyền tác động tới cạnh tranh và môi trường đầu tư bởi vai trò của nó như là người ban hành các quy định về thương mại. Bằng cách khuyến khích đầu tư vào những ngành, lĩnh vực SXKD mà tại địa phương có lợi thế cạnh tranh, chính quyền góp phần cải tiến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại địa phương.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh là chủ thể thực hiện vận dụng marketing địa phương nhằm thu hút FDI. Ảnh hưởng của nhóm nhân tố này đối với chính sách marketing địa phương có thể thông qua một số nội dung cơ bản dưới đây:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận