vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Trung Quốc là một nước có dân số đông nhất thế giới, với 53,4% dân số  sống ở khu vực NT, tương đương với 710 triệu người[80]. Tương tự Việt Nam, trước đây, NT Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Kinh tế thuần nông, thu nhập của dân cư NT thấp, KT – XH NT, thành thị phát triển độc lập nhau, hoàn toàn khép kín, khác nhau… Sự phân cách đó dẫn đến KT – XH Trung Quốc đứng trước những khó khăn nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chính sách mới nhằm phát triển NN, NT.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một số bài học kinh nghiệm từ quản lý NLTC cho xây dựng NTM XHCN ở Trung Quốc:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một là, đầu tư NLTC lớn từ NSNN hỗ trợ NT phát triển. Chính phủ Trung Quốc dành NLTC lớn từ NSNN đầu tư xây dựng NT toàn diện: xây dựng CSHT,  cải tạo nhà ở, phát triển các dịch vụ phục vụ người dân NT như giáo dục, y tế, đầu tư ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực NN.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hai là, thực thi các chính sách hỗ trợ sản xuất NN, tăng thu nhập cho cư dân NT.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bốn là, đẩy mạnh các chính sách thu hút DN đầu tư về NT. Chính phủ Trung Quốc xác định để NN và NT tạo được bước phát triển đột biến thì cần thu hút được vốn của tư nhân đầu tư vào NN, NT. Để thu hút vốn, Chính phủ đưa ra những ưu đãi về chính sách cho DN như ưu đãi về thuế, hạ thấp tiêu chuẩn hoạt động sản xuất kinh doanh ở NT, cải cách thủ tục hành chính.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận