vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tăng cường chiến lược kinh doanh định hướng trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Hoạch định chiến lược kinh doanh khơi nguồn từ việc xác định các mục tiêu chủ yếu dài hạn của các DN may. Hiện nay, dòng chảy của quá trình hội nhập là phát triển hướng đến phát triển bền vững và thực hiện  TNXH đảm bảo quyền và  lợi ích cho NLĐ. Vì vậy, TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ được coi là một yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác như chi phí, chất lượng và tiến bộ trong kinh doanh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo Ian Wilson chiến lược kinh doanh của các DN có trách nhiệm đối với  bối cảnh có điều kiện thay đổi là các loại chiến lược với mức độ chủ động ngày càng cao theo thứ tự bao gồm: (1) – Chiến lược phản ứng; (2) – Chiến lược phòng vệ; (3) – Chiến lược thích nghi; (4) – Chiến lược dự báo. Trên cơ sở nghiên cứu TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của DN việc hoạch định chiến lược mà các DN may cần quan tâm trong chiến lược kinh doanh của mình (xem bảng 4.5).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ được lồng ghép vào  chiến lược, hoạch định chiến lược của DN và trở thành điều kiện bắt buộc để DN tồn tại và phát triển. Vì thế khi các DN may hoạch định chiến lược cần phải chọn lựa phân bổ các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đề ra trong đó có mục tiêu TNXH đảm bảo quyền hay cả lợi ích cho NLĐ. Hoạch định chiến lược hướng đến theo đuổi mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ là tất yếu và các DN này cần hoạch định chiến lược một cách bài bản, khoa học và hiệu quả. Bên cạnh đó, trong hoạch định chiến lược cần nâng cao khả năng nắm bắt thông tin, sự nhạy bén trong hoạch định chiến lược về sự thay đổi của các luật lệ quốc tế, các    bộ quy tắc ứng xử, các chính sách về pháp luật lao động, chính sách của tiền    lương trong TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận