vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tổng hợp kết quả đo lường của 3 nhà máy xi măng

Thực hiện tương tự tại 2 doanh nghiệp còn lại. Kết quả đo lường các chỉ số đo lường được của 3 đơn vị thu thập trong năm 2018 được tổng hợp trong Bảng 5.13.  Áp dụng đo lường tại 3 doanh nghiệp cho kết quả có 23/41 chỉ số trong bộ tiêu chí TTX có thể đo lường được tại các doanh nghiệp này. Các chỉ số còn lại 18/41 chỉ số chưa có kết quả là do số liệu tại các doanh nghiệp không sẵn có. Mặc dù 18 chỉ số còn lại chưa có kết quả nhưng không phải là không thể đo lường được. Quá trình đo lường và trao đổi với các cán bộ tại các doanh nghiệp cho biết 18 chỉ số còn lại hoàn toàn có khả năng đo lường được tại các doanh nghiệp này nhưng doanh nghiệp không thực sự quan tâm đến các chỉ số đó do cũng không có yêu cầu bắt buộc nào từ VICEM hay cơ quan quản lý Nhà nước.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận