vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trường hợp nào phải tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng? Khi nào lại tiếp tục được hưởng?

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 151/2006/NĐ-Cp ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ: Người lao động đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau:
– Chấp hành phạt tù nhưng không được hưởng án treo;
– Xuất cảnh trái phép;
– Bị tòa án tuyên bố là mất tích;
Lương hưu, trợ cáp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc khi người được tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận