vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ hưu trí?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Khi người lao động nghỉ chế độ hưu trí được hưởng các quyền lợi sau:

– Nhận lương hưu hằng tháng, mức lương hưu phụ thuộc cơ bản vào mức đóng góp và thời gian đã đóng góp trước đó, mức thấp nhất cũng phải bằng mức lương tối thiểu chung.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Nhận trợ cấp một lần khi số năm đóng bảo hiểm xã hội từ ba mươi mốt năm trở lên đối với nam và từ hai sáu năm trở lên đối với nữ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Được Quỹ bảo hiểm xã hội mua bảo hiểm y tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Được điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Khi chết, người lo mai táng sẽ nhận được trợ cấp mai táng phí và thân nhân của họ sẽ được hưởng chế độ tử tuất khi đủ điều kện.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận