vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

An toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp là việc DN trang bị các thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ lao động, đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép về môi trường làm việc để NLĐ tránh được các tai nạn, rủi ro và tránh các bệnh nghề nghiệp. ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp là nền móng quan trọng để DN thực hiện hoạt động kinh doanh. Các DN không đảm bảo ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp sẽ có nguy cơ mất niềm tin của công chúng, phải đối mặt với sự tẩy chay của khách hàng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nội dung ATVSLĐ là một chế định trong PLLĐ và được quy định một cách toàn diện, hệ thống trong Luật ATVSLĐ. Các quy định này phản ánh nghĩa vụ của DN đối với NLĐ trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho NLĐ. Luật ATVSLĐ (2015) nhận định: “NLĐ làm việc theo HĐLĐ có quyền được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp”. Thực hành đảm bảo ATVSLĐ thành công đòi hỏi cần có sự phối hợp và tham gia của cả NSDLĐ và NLĐ trong các chương trình ATVSLĐ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực hiện TNXH đảm bảo quyền về ATVSLĐ phải thực thi những nội dung về: tập huấn về ATVSLĐ, PCCC, trang bị bảo hộ lao động, không để bị vướng hoặc khóa các lối thoát hiểm khẩn cấp, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ là những điều kiện tiên quyết trong thực hiện ATVSLĐ. Bên cạnh đó, nhiều DN đã có các cam kết liên quan đến trách nhiệm đảm bảo lợi ích về ATVSLĐ như: chương trình chăm sóc sức khỏe nâng cao, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho NLĐ (xem bảng 2.3).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận