Điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ:

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên:

– Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận