Các thành quả chủ yếu trong hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh

Có thể khẳng định trong giai đoạn 2005- 2017, các chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh (cả của Trung ương cũng như địa phương) đã đạt được một số kết quả như:

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận