vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đánh giá tác động của kết quả ban hành và thực thi chính sách kinh tế của Nhà nước với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

Nhờ việc triển khai nhanh và ban hành kịp thời những chính sách kinh tế của Trung ương cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Hải Phòng đã từng bước chuyển biến tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng dần lên. Cụ thể, theo đánh giá” Chỉ số NLCT cấp tỉnh- PCI-2017 của Hải Phòng TMCNVN và USAID (Hoa Kỳ).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nếu như ở những năm trước 2012, PCI của Hải Phòng thường nằm ở tốp nhóm 4-5 với vị trí xếp hạng 30-45/63 địa phương thì năm 2016 của Hải Phòng đạt 60,1 điểm, xếp vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2015, năm 2017 đạt 65,15 điểm xếp hạng 9/63 địa phương [6] và bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo Báo cáo của Cục thống kê về kết quả điều tra doanh nghiệp 2011-2017 [45], số lượng DN thành phố năm 2005 là 5772 doanh nghiệp đến hết 2017 đã là 36.937 doanh nghiệp, đạt tốc độ tăng trưởng gần 20%/ năm. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2011-2017 đạt trên 5 tỷ USD hơn cả giai đoạn từ khi có Luật đầu tư nước ngoài 1988 đến 2010. Quy mô các doanh nghiệp đã tăng về vốn đăng ký từ 6.238 triệu đồng năm 2012 lên đến 17.656 triệu đồng năm 2016, tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Doanh thu thuần của khối doanh nghiệp năm 2012 là 162.304.104 triệu đồng tăng lên 302.800.000 triệu đồng năm 2017 (tăng hơn 2 lần). Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 493.280 triệu đồng tăng lên 2.223.205 triệu đồng năm 2016 (tăng hơn 4 lần). Tỷ lệ số các doanh nghiệp thua lỗ năm 2011 là 35,98% giảm dần 32,48%

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

năm 2015 và còn xấp xỉ 30% vào năm 2017

Các sản phẩm, hàng hoá trong nước phong phú, đa dạng, nhiều sản phẩm, hàng hoá cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thay thế được nhiêu mặt hàng nhập khẩu tiêu thụ trên thị trường nội địa như: Xi măng, thép xây dựng, sản phẩm nhựa, vải giả da, cáp điện, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ…Chỉ số tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh, chỉ số phát triển công nghiệp IIP giai đoạn 2012- 2016 tăng trên 10%, nếu như năm 2012 đạt 114,490.6 tỷ đồng thì đến 2017 đạt 200,000.00 tỷ đồng( tăng gấp 2 lần so với 2012) đặc biệt trong 2 năm 2016,2017 tăng xấp xỉ 20%/năm [61]

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thị phần sản phẩm của các doanh nghiệp Hải Phòng ở nhiều mặt hàng sản phẩm đã chiếm xấp xỉ 50% thị trường Hải Phòng. Nhiều mặt hàng, sản phẩm đã chiếm 20% thị phần cả nước. Tốc độ tăng trưởng lưu chuyển hàng hóa bán lẻ luôn đạt xấp xỉ 15%/năm, có những năm đạt trên 15%. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa trên địa bàn năm 2015 chỉ đạt 80.673 tỷ đồng đến năm 2017 đã đạt trên 110.259 tỷ đồng gấp 1,5 lần so với 2015.

Năm 2005 Hải Phòng chỉ có dưới 10 DN vào tốp 500 DN hàng đầu VN thì đến 2016 đã có 14 DN nằm trong tốp 500 DN hàng đầu Việt Nam.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Có thể khẳng định rằng việc triển khai các chính sách kinh tế Nhà nước của Trung ương cũng như của thành phố giai đoạn từ 2005-2017 hỗ trợ các doanh nghiệp Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ra đời, phát triển, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ đó các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố: GRDP giai đoạn 2005- 2017 tăng xấp xỉ 10%/năm, giai đoạn 2011-2915 tăng trên 10%, năm 2017 tăng 14,1% phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, việc làm, bộ mặt đô thị có những thay đổi rõ rệt, tạo đà cho thành phố phát triển mạnh trong tương lai.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận