vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Vai trò của PBC trong xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của thị trường tiền tệ của Trung Quốc

Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của TTTT và điều chỉnh hoạt động các thành viên tham gia, như:
– Ban hành các quy định quản lý hoạt động gia nhập và rút lui khỏi thị trường nhằm hình thành và duy trì một thị trường lành mạnh với các tổ chức tài chính, hạn chế ngay từ đầu các rủi ro có thể phát sinh trên thị trường, đồng thời hạn chế những biến động bất thường của thị trường thông qua ngăn chặn việc đột ngột rút lui khỏi thị trường của các tổ chức tài chính. Cụ thể:
+ Ban hành các tiêu chuẩn tham gia thị trường tín dụng liên ngân hàngbao gồm các quy định về cơ cấu tổ chức, khả năng quản lý rủi ro, hiệu quả hoạt động, mức độ lành mạnh thể hiện thông qua các chỉ tiêu giám sát… Ngoài ra, các tổ chức tài chính phi ngân hàng phải đáp ứng thêm một số điều kiện khác như: các công ty tài chính, công ty ủy thác, công ty quản lý tài sản, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm quản lý tài sản phải có lợi nhuận trong vòng 2 năm liên tục trước khi xin tham gia thị trường; các công ty chứng khoán phải có lợi nhuận trong vòng 2 năm liên tục và có mức vốn ròng không thấp hơn 2 triệu Nhân dân tệ (RMB) tại thời điểm xin gia nhập thị trường; các công ty bảo hiểm phải đảm bảo trong 4 quý liên tiếp gần nhất tỷ lệ về năng lực bồi thường thực tế đạt trên 120%.
+ Ban hành quy định đối với các tổ chức muốn rút lui khỏi thị trường tín dụng liên ngân hàng. Theo đó, trong vòng 30 ngày trước khi chấm dứt hoạt động trên thị trường tín dụng liên ngân hàng phải cung cấp cho PBC hoặc ngân hàng chi nhánh của PBC đầy đủ thông tin về nguyên nhân xin rút cũng như các biện pháp giải quyết các nghĩa vụ tiền tệ còn lại, đồng thời không tổ chức nào được phép đưa thông tin về việc chấm dứt hoạt động trước khi PBC đưa ra thông tin chính thức cho phép tổ chức đó rút lui khỏi thị trường.
– Ban hành các quy định về giám sát, quản lý các giao dịch trên thị trường.
Cụ thể:
+ Các giao dịch trên thị trường tín dụng liên ngân hàng phải được tiến hành trên hệ thống giao dịch điện tử của trung tâm giao dịch tín dụng liên ngân hàng toàn quốc hoặc thông qua hệ thống hồ sơ tín dụng tại các ngân hàng chi nhánh của PBC; các hợp đồng tín dụng phải được lập thành văn bản đảm bảo thỏa mãn ít nhất 6 nội dung cơ bản tương tự như các hợp đồng kinh tế bao gồm: tên các bên tham gia hợp đồng, ngày thực hiện giao dịch, lượng tiền và thời hạn của giao dịch, lãi suất và các quy tắc tính lãi suất, phương thức thanh toán, và các nghĩa vụ trong điều kiện vi phạm hợp đồng.
+ Ban hành “Biện pháp quản lý giao dịch trái phiếu trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng”;
+ Ban hành “Quy định quản lý phát hành và thị trường hóa trái phiếu tài chính của các ngân hàng chính sách”;
+ Ban hành “Quy định về quản lý nghiệp vụ đại lý kết toán trái phiếu”…;
+ Ban hành “Quy tắc quản lý việc cho vay và đi vay trên TTTT liên ngân hàng. Theo đó, PBC quy định về giới hạn cho vay và đi vay đối với tất cả các tổ chức tài chính nhằm ngăn ngừa việc cho vay hoặc đi vay quá mức và biến những khoản đi vay ngắn hạn thành nguồn tài trợ dài hạn.
+ Ban hành “Hiệp định về hợp đồng giao dịch mua lại trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng”. Theo đó, các tổ chức đăng ký tham gia giao dịch trên thị trường, đồng thời với việc tuân thủ các quy định của PBC bắt buộc phải tham gia các hiệp định này.
– Ban hành các quy định về quản lý phát hành thông tin.
PBC quy định các tổ chức tài chính tham gia thị trường tín dụng liên ngân hàng phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin trên thị trường, trong đó những người đại diện trước pháp luật của tổ chức tài chính phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, hoàn chỉnh và kịp thời của thông tin công bố. Trung tâm giao dịch liên ngân hàng toàn quốc đóng vai trò là cơ quan trung gian trên thị trường liên ngân hàng, cung cấp dịch vụ phát hành thông tin cho các tổ chức tài chính trên thị trường căn cứ theo quy định của PBC. Đồng thời trung tâm giao dịch liên ngân hàng toàn quốc có nghĩa vụ kịp thời công bố các thông tin về lãi suất, quy mô giao dịch, các sự kiện bất thường trên thị trường, các số liệu thống kê khác trên thị trường liên ngân hàng, tiến hành báo cáo định kỳ cho PBC, cung cấp hồ sơ giao dịch cho các chi nhánh cấp tỉnh của PBC.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận