vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kinh nghiệm tỉnh Nam Định về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, phía bắc tiếp giáp với tỉnh Thái Bình, tỉnh Ninh Bình ở phía nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông. Diện tích: 1.669 km². Dân số có 1.833.500 người. Trong XDNTM, Nam Định thực hiện chủ trương “lấy gia đình là hạt nhân; thôn, xóm làm đơn vị cơ sở”  để vận động XDNTM[1]. Phong trào toàn dân thi đua XDNTM được đẩy mạnh; xác định rõ lộ trình XDNTM từng năm, gắn phong trào XDNTM với chính sách thi đua, khen thưởng, hỗ trợ XDNTM

Một số kinh nghiệm quản lý huy động và sử dụng NLTC rút ra từ quá trình XDNTM ở Nam Định:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức rõ được tầm quan trọng của mục tiêu XDNTM, từ đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân trong XDNTM. Xóa bỏ tư tưởng ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hai là, cách huy động NLTC từ cộng đồng dân cư: Đầu tiên, tiến họp dân ở các thôn để “phổ biến cho người dân hiểu rõ mục đích của việc xây dựng các công trình NTM, sau đó để dân bàn, dân quyết định xây dựng như thế nào cho phù hợp với địa phương và với yêu cầu của các tiêu chí.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ba là, trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, ưu tiên đầu tư xây dựng trước các công trình thủy lợi, giao thông và công trình phúc lợi xã hội. Các xã chú trọng đảm bảo chất lượng công trình, giảm chi phí gián tiếp, hạ giá thành, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bốn là, cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng về thành tích XDNTM được đặt ra công khai, minh bạch. Không thưởng đối với các xã có nợ xây dựng cơ bản trên 3 tỷ đồng; nếu có nợ xây dựng cơ bản từ 3 tỷ đồng trở xuống thì phải có phương án trả nợ và nguồn thanh toán cụ thể. Mỗi xã, huyện chỉ được thưởng một lần theo mức thưởng gồm: mỗi xã đạt chuẩn NTM được thưởng 1 tỷ đồng; mỗi huyện đạt chuẩn NTM được thưởng 3 tỷ đồng. Số tiền khen thưởng đối với cấp huyện được sử dụng để thực hiện chương trình XDNTM; ở cấp xã số tiền khen thưởng được sử dụng để duy tu, bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả các công trình NTM đã đạt được.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận