vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở một số địa phương Việt Nam

Việt Nam có 28 tỉnh, thành ven biển. Ước tính, đến năm 2020, khoảng 35-40% dân số toàn quốc sẽ sinh sống tại các vùng biển, hải đảo và ven biển, đây là những lợi thế quan trọng để chúng ta có thể khai thác nguồn tài nguyên biển, đảo. Hiện nay kinh tế vùng ven biển và biển, đảo đóng góp ngày một nhiều vào tổng GDP cả nước và hiện chiếm khoảng 48% GDP. Trong “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” với mục tiêu tổng quát đưa đất nước trở thành quốc gia giàu lên từ biển, mạnh lên từ biển. Phấn đấu đến năm 2020, riêng kinh tế biển đóng góp khoảng trên 50% GDP và chiếm khoảng 55%-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 về “Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam đến năm 2020” đã xác định mục tiêu tổng quát là “Phát triển khu vực dịch vụ hiệu quả, đạt chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế; phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao phục vụ quá trình CNH, HĐH đất nước, đảm bảo tăng trưởng bền vững và dần từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức” với quan điểm phát triển “Phát triển lĩnh vực dịch vụ nhanh, hiệu quả và bền vững, đảm bảo các dịch vụ cơ bản phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước, hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại; Phát triển mạnh khu vực dịch vụ tiếp cận với trình độ hiện đại, đảm bảo hội nhập quốc tế và khu vực; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển các lĩnh vực dịch vụ; phát triển các lĩnh vực dịch vụ, phù hợp với các giai đoạn phát triển của kinh tế đất nước; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh và ngày càng hiện đại các loại thị trường dịch vụ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”; Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” ngày 22/01/2013 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể đến 2015 doanh thu từ du lịch đạt 207 ngàn tỷ đồng (10,3 tỷ USD), năm 2020 là 372 ngàn tỷ đồng (18,5 tỷ USD) và năm 2030 là 35,2 tỷ USD, đóng góp vào GDP năm 2015 là khoảng 6%, năm 2020 khoảng 7% và đến năm 2030 là khoảng 7,5%… Để thực hiện mục tiêu đó Chính phủ đã đề ra 9 nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển hiệu quả các khu vực du lịch trong cả nước. Theo đó Bà Rịa – Vũng Tàu được quy hoạch nằm trong khu vực thuộc vùng Đông Nam Bộ, với hướng khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch MICE (Hội họp, khuyết trương, hội nghị, triển lãm); du lịch văn hóa, lễ hội, giải trí; du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao, mua sắm.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận