vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mở rộng cung cấp thông tin đầu tư tài chính

– Quy định bắt buộc đối với các công ty niêm yết, các giao dịch là minh bạch thông tin, trong đó cơ bản là sử dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong công bố thông tin. Trong đó, xây dựng các tiêu chí riêng trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về cung cấp thông tin;

– Các cơ quan nhà nước cần thực hiện những cải cách hành chính trong việc minh bạch hóa các thông tin đầu tư tài chính, các dữ liệu thống kê và cung cấp kịp thời các thông tin này cho các nhà đầu tư;

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại theo các tiêu chí, chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho công tác cung cấp thông tin đầu tư tài chính, giám sát của Nhà nước, công chúng. Việc xây dựng hệ thống phải kết hợp cùng với nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự trong công tác quản trị và cung cấp thông tin, có kỹ năng chuyên sâu để có thể phát hiện và xử lý các thông tin có hại cho thị trường;

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Thiết lập và ứng dụng phần mềm cung cấp thông tin đầu tư tài chính, đồng thời phát triển cơ sở dữ liệu tự động. Các thông tin từ cơ sở dữ liệu bao gồm:

+ Thông tin về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, và các số liệu giao dịch khác của toàn bộ thị trường.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Thông tin về giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát của tổ chức niêm yết và những người có liên quan. Thông tin này bao gồm ngày, giờ thực hiện giao dịch, khối lượng giao dịch, phương thức giao dịch, duy trì điều kiện niêm yết của các tổ chức niêm yết và công bố thông tin của các đối tượng có liên quan.

+ Thông tin về giá và khối lượng giao dịch thực hiện trong từng phiên giao dịch, theo dõi và giám sát các hoạt động nhập lệnh giao dịch của thành viên. Các dữ liệu có được từ hệ thống giao dịch gồm khối lượng đặt, khối lượng khớp của các công ty chứng khoán.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Thông tin chi tiết số chứng khoán lưu kí ban đầu của mỗi cổ dông của tổ chức niêm yết. Hệ thống lưu ký một cấp sẽ quản lý đến từng tài khoản của nhà đầu tư.

+ Dữ liệu thống kê những nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phiếu để đo lường mức độ ảnh hưởng, tính toán kết quả trên các tài khoản này, từ đó đánh giá tác động rủi ro có thể có đối với thị trường cũng như dự đoán xu hướng biến động của chứng khoán niêm yết.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận