vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân biệt tài sản thuế thu nhập hoãn lại (243) và thuế thu nhập hoãn lại phải trả (347)

1.Với việc phân bổ chi phí, khấu hao từ năm này qua năm khác… thì việc xác định sự khác biệt giữ 243 và 347 dựa vào năm đầu tiên phát sinh. Nếu:

Năm đầu tiên phát sinh:

Chi theo kế toán > chi phí theo thuế

Doanh thu theo kế toán < Doanh thu theo thuế

_Nói chung là tác động làm tăng thu nhập chịu thuế àsố thuế phải nộp cao hơn thưc tế phải nộpà TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lạià vì mình đã nộp thuế trước, sau này phân chênh lệch đó sẽ được khấu trừ… nên đó là TS của mình

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

TK 347: Thuế TN hoãn lại phải trả thì ngược lại với 243.

2. Chi phí thuế TN hoãn lại = (Phát sinh 347 – Hoàn nhập 347) -(Phát sinh 243 – Hoàn nhập 243)

3.Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế – CP thuế TNDN hiện hành – CP thuế TN hoãn lại

 

Lưu ý:              Thu nhập tính thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế – quỹ KT-PL&PTCN (nếu có)

Quỹ KT-PL thuế GTGT không được khấu trừ. Quỹ KHCN được tách thuế à được khấu trừ thuế GTGT.

Bài tập:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Doanh nghiệp A kinh doanh dịch vụ, không có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất. Trong năm N có các số liệu như sau (đơn vị: triệu đồng):

–          Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập DN là 422. Trong đó có cổ tức được chia là 50

–          Cuối năm N có một hợp đồng cung cấp DV chưa hoàn thành như đã xuất hoá đơn (Kế toán chưa ghi doanh thu), giá chưa thuế GTGT trên hoá đơn này là 30. Giá thành kế hoạch của khối lượng DV này là 21.

–          Chi phí không có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định là 9

–          Mức khấu hao của một TSCĐ không có chứng từ hợp lệ là 11

–          Thuế TNDN đã tạm nộp hàng quý trong năm N là 30

–          Thuế suất thuế TNDN là 25%

Biết rằng:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong kỳ không có chuyển nhượng bất động sản.

DN không trích quỹ khoa học và phát triển công nghệ

DN không thuộc diện được hưởng các ưu đãi thuế TNDN

Yêu cầu:

1.a.Xác định Thu nhập tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải nộp.

– Thu nhập tính thuế TNDN hiện hành = 422 – 50+ 30 -21+9+11 = 401

-Thuế TNDN hiện hành phải nộp = 401*25% = 100.25

b. Định khoản xử lý chênh lệch giữ số tạm nộp và phải nộp.

Nợ 8211          70.25

Có 3334           70.25

2.CP thuế TNDN hoãn lại:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chênh lệch vĩnh viễn là bao nhiêu, Chênh lệch tạm thời được khấu trừ, chênh lệch chịu thuế? Tài sản thuế TN hoãn lại (243)? Thuế TN hoãn lại phải trả?

-Chênh lệch vĩnh viễn: 9, 11

-Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: 30 à Tài sản thuế TN hoãn lại (243) = 7.5

*Nợ 243          7.5

Có 8212           7.5

-Chênh lệch tạm thời chịu thuế: 21  àThuế TN hoãn lại phải trả (347) = 5.25

*Nợ 8212            5.25

Có 347              5.25

3.6/5 - (8 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận