vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mô hình tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp

Hiện nay chưa có mô hình TTX cho doanh nghiệp lựa chọn, tuy nhiên doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình TTX theo quan điểm mô hình bền vững doanh nghiệp. Mô hình bền vững có thể lựa chọn theo hai hướng: bền vững yếu và bền vững mạnh. Mô hình bền vững yếu là mô hình hầu hết các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngày nay lựa chọn thì thường được hiểu là hiệu quả sinh thái [68]. Mô hình TTX bền vững yếu tạo ra các hàng hóa và dịch vụ sử dụng ít các nguồn lực, chất thải và ô nhiễm [69]. Hầu hết các sáng kiến môi trường của doanh nghiệp được phát triển theo nghĩa hiệu quả sinh thái. Tuy nhiên, vấn đề của hiệu quả sinh thái là suy thoái môi trường vẫn tăng khi những lợi ích hiệu quả đạt được về sản lượng kinh tế tăng. Như vậy, mô hình bền vững yếu là sự phát triển theo mong muốn miễn là tăng trưởng mà không quan tâm đến môi trường. Các hậu quả của  sự phát triển vẫn tàn phá môi trường khi xét trong thời gian dài hạn. Mô hình bền vững mạnh không bỏ qua khía cạnh môi trường mà thực tế phản ánh rằng sự bền vững môi trường là cơ hội lớn cho các công ty dễ dàng trong việc xác định và định lượng với mục đích chuyển đổi mô hình kinh doanh (các rủi ro về danh tiếng và kiện tụng từ các vấn đề xã hội và quản trị có thể là rất lớn). Doanh nghiệp theo mô hình bền vững mạnh cần áp dụng viễn cảnh tổng hợp, toàn diện trên các khía cạnh bền vững về kinh tế, môi trường  và các lợi ích xã hội như Hình 1.7. Doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề bền vững khác nhau và chia sẻ sự hiểu biết có những mối liên hệ giữa cả ba khía cạnh bền vững  cần được quản lý một cách chủ động

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận