vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các hình thức cấp vốn bên ngoài không thông dụng nhưng hiệu quả

Chúng ta thường hay trình bày các vấn đề về tín dụng thương mại từ nhà cung ứng, khoản vay ngân hàng, và cổ phiếu thường như những hình thức cấp vốn bên ngoài quan trọng.
Ngoài ra, các công ty ngày nay còn dùng một vài hình thức cấp vốn quan trọng khác như sau:
-Trái phiếu thương mại ngắn hạn. Những cồng ty lớn có mức tín dụng cao thường bán trái phiếu thương mại ngắn hạn để cấp vốn cho các nhu cầu trước mắt của mình. Đây là một giải pháp có chi phí thấp hơn thay cho việc vay ngân hàng ngắn hạn. Trái phiếu thương mại ngắn hạn là một giấy bảo lãnh nợ ngắn hạn, nhìn chung có thời hạn thanh toán từ 2 đến 270 ngày.     Hầu hết trái phiếu này được bán ở mức chiết khấu so với mệnh giá của nó và có thể khôi phục mệnh giá khi đến hạn. Sự khác biệt giữa giá bán chiết khấu và mệnh giá tượng trưng cho lãi dành cho người mua trái phiếu. Các nhà đầu tư có các khoản dư tiền mặt tạm thời thường là người mua trái phiếu thương mại ngắn hạn. Đối với họ đây là cách an toàn hợp lý để sinh lợi trên tiền nhàn rỗi của họ.
-Trái phiếu. Trái phiếu cũng là một bảo lãnh nợ, thường dược ban hành với lãi suất cố định và ngày đến hạn xác định. Những người ban hành trái phiếu có nghĩa vụ được giao kèo bằng hợp đồng để thanh toán lãi định kỳ và khôi phục trái phiếu ở mức mệnh giá của nó khi đến hạn. Trái phiếu có thể ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn (ví dụ: từ 1 đến 30 năm). Nhìn chung, họ trả lãi suất cố định theo kỳ hạn nửa năm.
– Cổ phiếu ưu đãi. Hình thức bảo lãnh vốn chủ sở hữu này tương tự trái phiếu ở chỗ nó trả cổ tức đã định cho cổ đông mỗi năm, và một khi các cổ phiếu bắt đầu được đem ra giao dịch ở thị trường thứ cấp, thì cũng như trái khoán, giá cổ phiếu sẽ dao động theo những thay đổi về lãi suất thị trường và sự tín nhiệm về khả năng trả nợ của người phát hành, cổ phiếu ưu đãi còn giống trái phiếu ở chỗ nó được một số công ty dùng như một hình thức cấp vốn chủ sở hữu bên ngoài.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

SỰ PHÙ HỢP CỦA TÀI SẢN VÀ VIỆC CẤP VỐN
-Một trong những nguyên tắc cấp vốn – dù là để khởi nghiệp công ty, duy trì hoạt động hay phát triển – là tạo ra sự tương ứng hợp lý giữa tài sản và các hình thức cấp vốn liên quan. Nguyên tắc chung là cấp vốn cho các tài sản lưu động (tức là ngắn hạn) bằng nguồn cấp vốn ngắn hạn, và các tài sản dài hạn bằng nguồn cấp vốn dài hạn hoặc cố định.
-Việc dùng tín dụng thương mại từ nhà cung ứng để cấp vốn hàng tổn, như đã được trình bày ở phần đầu chương này, là một ví dụ về sự phù hợp của các tài sản ngắn hạn với nguồn cấp vốn ngắn hạn. Chủ hiệu giày đã làm cho nguồn cấp vốn 60 ngày tương ứng với tài sản mà họ tin rằng sẽ bán được trong thời kỳ đó. Tương tự như vậy, eBay đã cấp vốn cho cơ sở hạ tầng quy mô lón của mình về không gian văn phòng, hỗ trợ khách hàng, phần mềm độc quyền, các hệ thống và thiết bị bằng vốn góp của cổ đông – nguồn cấp vốn cố định. Chúng ta có thể xác định vô số doanh nghiệp khác theo nguyên tắc dễ hiểu này. Khi thành phố quyết định xây dựng cầu, sân vận động, nhà máy xử lý nước… họ thường cấp vốn cho các công trình này bằng các trái phiếu 20 đến 30 năm.
Để hiểu tại sao nguyên tắc này lại quan trọng như vậy, trước hểt hãy xem những gì có thể xảy ra nếu bạn có cấp vốn để mua căn nhà mới (tài sản dài hạn) bằng một khoản vay 200.000 USD không trả góp, lãi suất 8% mỗi năm. Theo điều khoản vay, bạn sẽ trã l0.000 USD lãi suất hàng năm, và sau đó phải trà hết 200.000 USD vào cuối năm thứ ba. Điều này sẽ khả thi nếu bạn có thể thương lượng một khoản vay khác vào cuối thời hạn ba năm để thay cho khoản nợ đến hạn, và nếu bạn vẫn có khả năng trả được lãi suất đó.   Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là hai giả định không chắc chắn. Tiền có thể trở nên eo hẹp đến mức bạn không thể tìm ra một người cho vay mới khi bạn cần, hoặc người cho vay mà bạn tìm được lại đòi lãi suất đến 10 hay 12% mỗi năm. Trong bất kỳ trường hợp nào thì sự tịch thu tài sản để thế nợ đều có khả năng xảy ra. Bạn không thể hoạt động với một tình huống như vậy, lại càng không thể kinh doanh theo kiểu như vậy.
Tình huống bất tương xứng khác là vay lâu dài để cấp vốn cho các tài sản ngắn hạn cũng là điều không hay. Một số người đem thế chấp nhà cửa để đầu tư tiền bạc cho một kỳ nghỉ mà họ mơ ước. Kỳ nghỉ sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng khoản thanh toán thì vẫn còn đó. Trong kinh doanh, chúng ta mong tài sản mà chúng ta mua bằng tiền vay sẽ làm tăng doanh thu (hay tiết kiệm chi phí) ở mức lãi suất và kỳ hạn đủ để trang trải các chi phí cấp vốn. Điều này cũng đúng đối với nguồn vốn chủ sở hữu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận