vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một số quan điểm định hướng thúc đẩy thị trường chứng khoán

Xây dựng thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình xây dựng và phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Song, dĩ nhiên, đối với một định chế tài chính như thị trường chứng khoán, việc xây dựng và duy trì, hoàn thiện và phát triển một hoạt động của thị trường chứng khoán trong một nền kinh tế có trình độ phát triển còn thấp lại mới đi vào quỹ đạo của kinh tế thị trường. Mặt khác, kinh nghiệm của nhiều nước chỉ rõ rằng hình thành thị trường đã là việc khó nhưng duy trì hoạt đoọng thị trường, bảo đảm thị trường hoạt động ổn định, có hiệu quả sau khi hình thành là nhiệm vụ không hề đơn giản. Kinh nghiệm của các nước đã tiến hành xây dựng thị trường chứng khoán và bài học gần đây của các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ với hiệu ứng lan truyền của nó ở một số nước cho thấy rằng tất cả sự chần trừ hay nóng vội đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khó lường, lợi bất cập hại. Vì vậy, cần thống nhất một số quan điểm mang tính định hướng cho việc trở thành và phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta:
Một là, trong xu hướng hội nhập và quốc tế hoá các thị trường tài chính, không thể tự bằng lòng với mô hình HSTC hiện có quá nhiều hạn chế mà phải chủ động thúc đẩy việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán hoàn toàn mới, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phi tập thể trong và các bộ phận thị trường khác (thị trường thứ ba, thị trường tứ tư) để đáp ứng được yêu cầu và xu hướng phát triển của nền kinh tế.
Hai là, do thị trường chứng khoán vẫn là một định chế hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam và do cơ sở hạ tầng taì chính của Việt Nam chưa thật sự hoàn chỉnh nên ngay từ đầu Chính phủ phải nắm vai trò chủ đạo trong việc hình thành thị trường chứng khoán. Thế nhưng sau hơn một năm vận hành thử nghiệm HSTC, cần phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức tự quản, hạn chế thấp nhất sự can thiệp trực tiếp của các cơ quan quản lý.
Ba là, do tác động có tính chất hai mặt của thị trường chứng khoán, các khu trong thị trường nằm trong chỉnh thể thị trường chứng khoán Việt Nam phải được hình thành và phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với từng giai đoạn phát triển theo định hướng hội nhập toàn diện vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
Bốn là, cần nghiên cứu và xây dựng và hoàn thiện một khung pháp lý hoàn thành để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì trật tự và công bằng trên thị trường chứng khoán trên nguyên tắc “quản nhưng không can thiệp quá mức, làm sống động nhưng không gây lộn xộn, bình ổn nhưng không gây bất ổn”.
Năm là, xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa thị trường cấp một và thị trường cấp hai, cần chú trọng nâng cấp và hoàn thiện thị trường cấp một cả về quy chế cũng như chất lượng.
Sáu là, hiện nay, do phương thức giao dịch chứng khoán truyền thống đang ngày càng thay đổi do sự phát triển của mạng internet, hoạt động đầu tư chứng khoán không bị giới hạn bởi ranh giới địa lý nữa và canh tranh trong giao dịch chứng khoán xuyên quốc gia giữa các Sở giao dịch chứng khoán ở các Châu lục đang diễn ra gây gắt. Trong những cảnh ấy, nhiều Sở giao dịch chứng khoán ở Châu Âu đang có khuynh hướng sát nhập liên kết trên cơ sở xây dựng một hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ thống nhất, sự gia tăng sức cạnh tranh, thu hút các dòng vốn đầu tư vào tiết kiệm chi phí. để tồn tạo và phát triển, các thị trường chứng khoán ở Châu Á cũng không thể đứng ngoài xu hướng. Vì vậy, trong khi trang bị lại các hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán, công bố thông tin hiện đại cho Thị trường chứng khoán Việt Nam, cần phải lường đón vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo.
Bảy là, do hoạt động của thị trường chứng khoán bị chi phối hoàn toàn bởi cung cầu nên cần phải có những chính sách ưu tiên để điều chỉnh các mất cân đối giữa cung và cầu chứng khoán trên thị trường nhằm tạo ra những điều kiện thị trường thật sự và bảo vệ lợi ích chính đáng của công chúng. Bất cứ những hành vi nào xảy ra trên thị trường để trục lợi bất hợp pháp đề phải được giám sát, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm minh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận