vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Những hạn chế trong nhận thức về vai trò, vị trí của biển, đảo nước ta

Sự nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát triển của đất nước chưa đúng tầm, tuy là quốc gia biển, nhưng người Việt Nam lại chưa tạo dựng được cho mình một truyền thống kinh tế và văn hoá biển đặc sắc, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị còn lạc hậu, thô sơ, trình độ khai thác còn nhiều hạn chế (trừ ngành dầu khí), vẫn chủ yếu dựa vào tự nhiên, chưa có các trung tâm nghiên cứu biển có quy mô lớn xứng tầm với một quốc gia biển, đời sống của cư dân ven biển, trên đảo còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ở các địa phương ven biển chưa có bộ máy tổ chức quản lý biển, đảo thống nhất nên rất lúng túng và có tình trạng buông lỏng hoặc rất yếu trong lĩnh vực quản lý biển, đời sống cư dân vùng ven biển và trên các đảo còn thiếu thốn như: điện lưới quốc gia, hệ thống đường giao thông kể cả đường thủy, đường bộ và đường không, chỉ có một vài huyện đảo có sân bay nhưng còn nhỏ, các trung tâm y tế tuyến cụm, xã, cùng với đội ngũ cán bộ làm công tác y tế, giáo dục còn thiếu và nhiều khó khăn khác. Nguồn nhân lực trong các hoạt động kinh tế biển, đảo nhìn chung còn thấp kém, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong khai thác, nuôi trồng, tái tạo các nguồn tài nguyên, thiên nhiên cũng như các hoạt động dịch vụ trong vùng biển, đảo.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận