Tài khoản này dùng để phản ánh tuh thanh toán các khoản phải trảgiữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tổng công ty, công ty về các khoản…
Nghề kế toán

Bạn đang có ý định học ngành kế toán, hoặc đang học kế toán hoặc vừa bắt đầu công việc của một kế toán viên. Nhưng liệu bạn có phù hợp với nghề kế toán hay không? Bạn đã hiểu…