vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Sự hình thành hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Tuân thủ thuế TNCN là việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật thuế TNCN. Tuân thủ thuế TNCN là hành vi bắt buộc đối với nhiều chủ thể khác nhau như cơ quan thuế, NNT, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định trong các văn bản pháp luật về thuế. Tuân thủ thuế TNCN của NNT thể hiện ở việc hiểu biết về pháp luật thuế và chấp hành đầy đủ, kịp thời và đúng đắn các quy định của pháp luật thuế, cụ thể là việc chấp hành các tiêu chí thời gian, mức độ chính xác, trung thực và đầy đủ của các hoạt động đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ khác về thuế TNCN của NNT.
Như vậy, tính tuân thủ thuế TNCN phụ thuộc vào 2 yếu tố: Sự hiểu biết về pháp luật thuế TNCN và trách nhiệm thực hiện pháp luật thuế TNCN. Cả hai nhân tố có mối quan hệ mật thiết với nhau: Sự hiểu biết luật thuế TNCN, tạo sơ sở để xác định nghĩa vụ của NNT trong việc tuân thủ pháp luật thuế TNCN, từ đó xác định trách nhiệm nộp thuế. Tuy nhiên, các yếu tố đó lại tương tác qua lại với nhau để hình thành các hành vi với các mức độ khác nhau của NNT.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận