vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các kết quả đạt được trong củng cố và hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý thuế TNCN

Để thực hiện công tác quản lý và tổ chức thu thuế theo quy định của pháp luật, trong đó có thuế TNCN trên địa bàn TP.HCM, Cục thuế Thành phố được tổ chức bộ máy gồm 22 phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Cục trưởng, gồm:
– Các phòng quản lý chung và quản lý nội bộ: Phòng Hành chính lưu trữ, Phòng Quản trị – Tài vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tin học, phòng Ấn chỉ, Trung tâm tích hợp và lưu trữ dữ liệu NNT;
– Các phòng chức năng: Phòng Pháp chế, Phòng Tổng hợp – nghiệp vụ – dự toán, Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ NNT, Phòng Kiểm tra nội bộ, 04 phòng Thanh tra thuế; 04 phòng Kê khai và kế toán thuế; 04 phòng Kiểm tra thuế, phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, phòng thuế TNCN, phòng Quản lý các khoản thu từ đất.
Các phòng chức năng được tổ chức kết hợp, vừa theo chức năng quản lý thuế, vừa theo đối tượng và sắc thuế. Do thuế TNCN là khoản thu phức tạp, có số thu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thuế nên đã được tổ chức 01 phòng quản lý thuế TNCN.
Ngoài ra, tại các chi cục thuế ở các quận, huyện còn tổ chức các đội như: đội Tuyên truyền và hỗ trợ NNT, đội Kê khai – kế toán thuế và tin học, đội Kiểm tra nội bộ, đội Kiểm tra thuế, đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đội Tổng hợp – nghiệp vụ và dự toán, đội Hành chính – nhân sự – tài vụ và ấn chỉ, đội quản lý lệ phí trước bạ – thu khác – thuế TNCN, đội thuế liên xã phường.
Tại Cục thuế TP.HCM, phòng quản lý thuế TNCN có chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, đề xuất việc xây dựng chính sách; thực hiện tuyên truyền chính sách, hướng dẫn, trả lời, giải đáp vướng mắc về chính sách, pháp luật thuế TNCN; quản lý thu thuế TNCN; thực hiện quyết toán và giải quyết hoàn thuế; kiểm tra việc chấp hành chính sách thuế TNCN của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, phòng còn có nhiệm vụ tiếp nhận tờ khai, xử lý vi phạm hành chính đối với việc kê khai chậm, phân loại và nhập tờ khai theo phương pháp thủ công, đôn đốc tờ khai, trên cơ sở đối chiếu số liệu đã nhập, đôn đốc thu nợ, thông qua việc tra cứu chứng từ hoặc căn cứ trên số liệu kê khai của tổ chức và cá nhân. Tổng số công chức của phòng TNCN là 25 người.
Đối tượng nộp thuế TNCN trên địa bàn có số lượng lớn và phạm vi rộng, bao gồm: các cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và các tổ chức như các VPĐD, tổ chức ngoại giao và phi chính phủ, các cơ quan hành chính sự nghiệp.
Tại các chi cục thuế, công tác quản lý thuế TNCN được phân công trực tiếp cho 2 đội: đội quản lý thuế TNCN và đội quản lý nợ và cưỡng chế thuế. Đội quản lý thuế TNCN thực hiện các nhiệm vụ như: quyết toán thuế, giải quyết thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; quản lý thông tin NNT; giải đáp các thắc mắc của NNT. Tổng số 6 cán bộ, phân công mỗi cán bộ quản lý từ 2- 5 phường tùy theo từng quận theo khả năng. Trong một số trường hợp, cán bộ quản lý phường cũng tham gia hướng dẫn NNT. Đội quản lý nợ và cưỡng chế thuế chịu trách nhiệm thanh tra, quản lý, thu hồi nợ thuế nói chung và nợ thuế TNCN nói riêng.
Như vậy, có thể thấy việc tổ chức bộ máy quản lý thuế tại TP.HCM được bố trí theo hệ thống dọc từ Thành phố xuống các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động thu thuế nói chung và thuế TNCN nói riêng trên địa bàn Thành phố.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận