vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các kết quả đạt được trong tổ chức kê khai thuế thu nhập cá nhân

Trong công tác quản lý thuế tại TP.HCM đã áp dụng cơ chế khấu trừ tại nguồn và cơ chế tự khai, tự nộp. Tuy nhiên, để cơ chế tự khai, tự nộp có thể áp dụng thành công, thì phải đáp ứng các điều kiện:
(i) Hệ thống luật thuế TNCN phải thực sự minh bạch, NNT có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu các quy định của luật thuế TNCN;
(ii) Trình độ dân trí cao, sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của NNT tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả tích cực;
(iii) Các cơ quan hành pháp phải có năng lực quản lý cao và phối hợp tốt với các cơ quan thuế trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế;
(iv) Nâng cao tính hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra;
(v) Có chế tài pháp luật đủ nghiêm để răn đe và trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật thuế và các quy định về kê khai, nộp thuế.
Việc tổ chức kê khai trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Do đó, cục thuế Tp.HCM chủ yếu sử dụng phương pháp khấu trừ tại nguồn và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh có tính chất ổn định như thu nhập từ tiền lương, tiền công Theo đó, cá nhân hoặc đơn vị chi trả thu nhập phải tiến hành khấu
trừ trước số thuế phải nộp của cá nhân để nộp cho cục thuế TP.HCM hoặc chi cục thuế các quận, huyện, sau đó mới tiến hành chi trả phần còn lại cho cá nhân được hưởng.
Tuy chi phí hành thu cho phương pháp này thấp, quy trình quản lý đơn giản nhưng mức độ công bằng của phương pháp này không cao. Nó chỉ quản lý và thu được thuế của những khoản thu nhập rõ ràng, chính thống, trong khi đó những khoản thu nhập khác có thể bị bỏ qua do không kiểm soát được.
Hiện nay việc quản lý kê khai và thu thuế TNCN đối với người Việt Nam tại các chi cục thuế theo phương pháp tự khai, tự nộp còn nhiều bất cập. Các số liệu thống kê chưa rõ ràng và không minh bạch để có thể dễ dàng tiếp cận. Do đó, không phù hợp để phân tích.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận