vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng về hoạch định, thực thi chính sách kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Thành phố Đà Nẵng là một ví dụ điển hình của cách thức phát triển đô thị dựa chủ yếu vào nguồn lực đất đai. Đối với mọi con đường, thành phố không chỉ thu hồi diện tích đất đủ để làm đường mà thu hồi rộng hơn sang 2 bên đường.

Từ đó, Thành phố quy hoạch rộng dải đất 2 bên đường sử dụng đấu giá để các nhà đầu tư phát triển không gian đô thị 2 bên đường theo đúng quy hoạch. Cách phát triển như vậy đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, nhưng mới được áp dụng triệt để tại Đà Nẵng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đà Nẵng bước đầu đã ban hành một số chính sách thực hiện nhằm tập trung thu các khoản thu ngân sách, thu nợ tiền sử dụng đất, tăng thu thuế XNK.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở và cho nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố chính sách khuyến khích trả nợ sớm thì được hỗ trợ 50% tổng số tiền lãi phát sinh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính sách để thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ và hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, tích cực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để bắt kịp đà tăng trưởng. Xác định CNTT là ngành kinh tế tri thức, tạo giá trị gia tăng cao, tạo nhiều công ăn việc làm và thu nhập cao cho thế hệ trẻ. Đầu tư cho ngành công nghiệp CNTT là đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước. Chọn công nghiệp CNTT, cùng với công nghiệp công nghệ cao, là một trong 3 hướng đột phá để phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, thành phố đã có nhiều quyết định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNTT và xuất khẩu phần mềm trên địa bàn…)

Đà Nẵng thống nhất việc phát triển cộng đồng DN một cách bền vững mới là động lực phát triển lâu dài, chứ không động lực nào khác “Dù 98% DN trên địa bàn TP là DNNVV nhưng về lâu dài, chỉ có thể dựa vào sự phát triển của DN làm động lực phát triển thành phố trong tương lai”.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chỉ với cách thức như vậy, thành phố Đà Nẵng đã từ một đô thị nhỏ, kém phát triển đã sớm trở thành một đô thị phát triển theo hướng hiện đại, một thành phố nhận được bình chọn là thành phố đáng sống, người dân rất hài lòng, và đang trở thành trung tâm thu hút, phát triển lớn ở Miền Trung.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận