vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính sách hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường

Mở rộng thị trường và phát triển các thị trường mới trong nước và quốc tế luôn được thành phố quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp. Trong các chương trình phát triển kinh tế của thành phố, việc mở rộng, xúc tiến mở rộng thị trường luôn được đề cập. Với mục tiêu của chính sách là tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận, tham gia thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thông qua các chính sách hỗ trợ Tổ chức xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế. Hỗ trợ các đoàn xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế. Xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm, thương hiệu, chính sách kính cầu tiêu dụng tại địa phương.

Trong giai đoạn 2005- 2017, Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện khá nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thị trường (hỗ trợ lãi xuất, chi phí đầu vào, chi phí vận tải…), kích cầu tiêu dùng, tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến thương mại, triển lãm hàng hóa tại các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ. Hàn Quốc, Trung Quốc mà nhiều doanh nghiệp của thành phố tham gia.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trên địa bàn Hải Phòng, UBND thành phố cũng đã ban hành các chương trình hỗ trợ cụ thể: Chương trình năm DN, DN hội nhập (2004, 2005) Thành phố đã quyết định hỗ trợ:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khuyến mại Hải Phòng” hàng năm.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Có thể khẳng định, các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại đã thu hút được hàng trăm doanh nghiệp tham gia, góp phần giúp DN quảng bá sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường. Bước đầu hình thành hệ thống thông tin về thương mại, thị trường đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, mở rông thị trường cho doanh nghiệp trên cơ sở đó góp phần nâng cao NLCT của doanh nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Không chỉ hỗ trợ việc mở rộng thị trường, chính sách của thành phố còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công. Trong thời gian qua, việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công (dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công) trên địa bàn thành phố chủ yếu áp dụng theo hình thức giao kế hoạch hàng năm cho các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ công của thành phố. Vì vậy, rất ít các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia vào kế hoạch đấu thầu, đặt hàng mua sắm, cung ứng dịch vụ công cho thành phố trong giai đoạn 2010-2016.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận