vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế

Chức năng quản lý kê khai, nộp thuế và đôn đốc thu nộp thuế (gọi tắt là quản lý thu nộp thuế) là việc cơ quan thuế tổ chức và thực hiện công tác nắm bắt toàn bộ tình hình đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và nợ thuế của NNT để có biện pháp đôn đốc nhắc nhở NNT thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN. Trong đó:
Đăng ký thuế là việc NNT kê khai với cơ quan thuế về các thông tin họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ. Sau khi NNT thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ cấp cho NNT một mã số thuế .
Kê khai thuế là một nghĩa vụ bắt buộc của NNT khi phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế. Kê khai thuế là việc NNT lập hoặc điền vào mẫu các tờ khai thuế hoặc phụ lục tờ khai các thông tin để xác định nghĩa vụ thuế của NNT.
Nộp thuế là việc NNT nộp tiền vào NSNN để thực hiện nghĩa vụ thuế bao gồm các hình thức như nộp tiền mặt, chuyển khoản, bù trừ với số thuế nộp thừa.
Chức năng quản lý thu nộp thuế là một trong những chức năng rất quan trọng của Quản lý thuế, trong nhiều trường hợp chức năng này có vai trò quyết định hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế. Một trong những mục tiêu của quản lý thuế là đảm bảo số thu thuế được nộp vào NSNN đầy đủ, kịp thời, chống nợ đọng để đảm bảo cơ cở cần thiết thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Mặc dù pháp luật thuế đã quy định các khoản thuế phát sinh ở từng đối tượng NNT, nhưng nếu không quản lý thu nộp tốt có thể dẫn đến NNT không kê khai chính xác, không nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn sẽ dẫn đến không tuân thủ tốt pháp luật thuế và không đảm bảo nguồn thu để phục vụ các nhu cầu chi tiêu của nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận