vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế về thuế theo hướng giáo dục tính tuân thủ, không vì mục tiêu trừng phạt ( tham khảo)

Kiểm tra và thanh tra thuế TNCN là hoạt động cần thiết của cơ quan thuế đối nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN. Tuy nhiên, mục đích chính của kiểm tra và thanh tra thuế TNCN không phải để trừng phạt mà nhằm hỗ trợ NNT thực hiện tốt nhất nghĩa vụ thuế TNCN, hiểu rõ chính sách pháp luật và nghĩa vụ nộp thuế để nâng cao ý thức tự tuân thủ.
Vì vậy, cần đổi mới công tác kiểm tra và thanh tra thuế theo các nội dung sau đây:
(1) Trên cơ sở phân loại đối tượng NNT tương ứng với hành vi tuân thủ thuế TNCN, cơ quan thuế cần có kế hoạch, nội dung và quy trình kiểm tra thuế TNCN cụ thể phù hợp từng nhóm các đối tượng nộp thuế, trong đó tập trung và thường xuyên chú trọng các nhóm đối tượng có hành vi cố tình không nộp thuế.
(2) Đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn ngành một cách toàn diện, đồng đều, thống nhất, chú trọng kiểm tra là nhằm phát hiện ra những bất cập trong chính sách thuế TNCN hiện hành với thực tiễn; những hành vi vi phạm pháp luật thuế để có phương pháp xử lý phù hợp.
(3) Đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN, cần phân loại các loại hành vi để có chế tài xử lý cụ thể và phù hợp.
Chẳng hạn:
– Đối với hành vi vi phạm thủ tục đăng ký thuế, cần nhắc nhở và giải thích để NNT nhận thức và nâng cao ý thức tự tuân thủ khi kê khai, ăng ký thuế TNCN;
– Đối với hành vi vi phạm việc chấp hành chế độ, kế toán, sổ sách, chứng từ, hóa đơn, cần giải thích, hỗ trợ và nhắc nhở để NNT nhận biết hành vi vi phạm và hướng dẫn, trợ giúp để NNT tự tuân thủ.
– Đối với hành vi vi phạm việc tính thuế và nộp thuế, cơ quan thuế cần xử lý ở các cấp độ khác nhau, thông quá đó lấy mục tiêu giáo dục là chính, không nặng về xử phạt.
(4) Phát triển ứng dụng CNTT vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế: trên cơ sở hệ thống quản lý thuế tích hợp với cơ sở dữ liệu tập trung cần nhanh chóng xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế từ khâu thu thập cơ sở dữ liệu của NNT, chuyển đổi dữ liệu NNT để phân tích, đánh giá, xác định mức hành vi tuân thủ thuế TNCN của NNT để tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế.
(5) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế: ngoài việc đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch bậc theo quy định của nhà nước, lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế được tập trung đào tạo kỹ năng chuyên ngành và các kiến thức bổ trợ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đặc biệt là kiến thức về NNT và các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế TNCN của họ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận