vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Dịch vụ thanh toán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoạt động thanh toán (bao gồm các DV thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế và TTTM) luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu DV của BIDV. Số liệu từ biểu đồ 2.7 cho thấy, thu từ DV thanh toán năm 2010 đạt 766 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2009; năm 2011 đạt 911 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2010. Năm 2012 chỉ đạt 572 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2011. Mức giảm sút thu phí DV thanh toán chủ yếu là từ DV thanh toán truyền thống (chuyển tiền) – DV chủ chốt của dòng thanh toán (chiếm tỷ trọng 88%), các DV thanh toán đặc thù khác (thanh toán song phương, đa phương, thanh toán lương, thu hộ, điều chuyển vốn tự động,…) đóng góp còn thấp trong tổng DV thanh toán. Năm 2013 đạt 942 tỷ đồng tăng trưởng 13% so với năm 2012. Dòng DV chủ chốt bị ảnh hưởng mạnh từ môi trường kinh doanh như thanh toán do chu chuyển vốn trong nền kinh tế chậm, hàng tồn kho cao. Là dòng DV có tỷ trọng đóng góp lớn thứ 2 với 36,2% trong tổng thu dịch vụ ròng. Năm 2014, tổng thu đạt 1.127 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với năm trước, đóng góp 39% trong tổng thu DVNH và là dòng sản phẩm có tỷ trọng đóng góp lớn nhất trong tổng thu DV.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thanh toán trong nước

Tận dụng được hệ thống mạng lưới các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, đồng thời tham gia kết nối với các kênh thanh toán điện tử như: thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán song phương, thanh toán Homebanking, thanh toán qua chương trình nối mạng với VCB, thanh toán trực tuyến chứng khoán… BIDV đã đảm bảo hoạt động thanh toán trong nước được thực hiện nhanh chóng, chính xác, với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng thu nhập cho ngân hàng. Trong 5 năm qua, hoạt động thanh toán trong nước tương đối ổn định.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Doanh số thanh toán trong nước năm 2010 đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2009. DV thanh toán hoá đơn với Viettel đã được triển khai đến 60 chi nhánh trên toàn quốc, doanh số đạt trên 2 tỷ VNĐ. DV thanh toán lương có tổng số cán bộ thực hiện nhận lương qua BIDV đạt trên 500 ngàn người, doanh số thanh toán đạt trên 1.500 tỷ, phí thu đạt gần 2 tỷ VNĐ. Dịch vụ thanh toán trong nước, đến 31/12/2012, thu phí dịch vụ thanh toán của khách hàng cá nhân đạt 79 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch, tuy nhiên giảm 8% so với năm 2011.

Doanh số thanh toán hóa đơn đạt 1.490 tỷ đồng, tăng 70% (tương đương 607 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2011, tổng thu phí DV đạt 809 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, phí DV chương trình TTHĐ online đạt 187 triệu đồng, phí dịch vụ đại lý hoàn thuế GTGT đạt 318 triệu đồng. Số lượng khách hàng đăng ký DV đạt 24.488 khách hàng, hoàn thành 123% kế hoạch đăng ký khách hàng tại chương trình TTHĐ online năm 2012. Trong năm 2012, BIDV đã xây dựng được hệ thống DV TTHĐ đa dạng, tiện ích cho khách hàng như: thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, vé máy bay… bằng các kênh thanh toán hiện đại: Internetbanking, Mobilebanking, ATM, góp phần bán chéo các DV BSMS, tăng nền khách hàng và tăng nguồn huy động vốn cho BIDV.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thanh toán quốc tế

Hoạt động thanh toán quốc tế được BIDV đưa vào triển khai từ rất sớm. Đến nay, BIDV đã đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực này. BIDV được nhận giấy chứng nhận ngân hàng thanh toán tốt nhất qua SWIFT của Citybank, phản ánh trình độ kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên và nền tảng công nghệ thông tin của ngân hàng trong thanh toán. Doanh số chuyển tiền quốc tế năm 2010 đạt gần 850 ngàn tỷ đồng (quy đổi), tăng trưởng 92% so với năm 2009. Mạng lưới chi trả Western Union thông qua BIDV là 400 điểm giao dịch so với khách hàng đặt ra là 360 điểm, trong đó mạng lưới BIDV là 372 điểm, và mạng lưới đại lý phụ là 28 điểm.

Ngoài các giao dịch kiều hối vãng lai, BIDV cũng triển khai các DV kiếu hối thông qua các hợp đồng với các đối tác như Metrobank (Đài Loan), Korean Exchange Bank, VID Public Bank, Hanabank.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoạt động tài trợ thương mại

Năm 2009, doanh số tài trợ xuất khẩu đạt khoảng 1.200 triệu USD, doanh số tài trợ nhập khẩu đạt khoảng 5.100 triệu USD. Bên cạnh các hoạt động thanh toán truyền thống, một số hoạt động dịch vụ thanh toán đang được đẩy mạnh tại BIDV gồm: dịch vụ thu ngân sách nhà nƣớc của ngành thuế, hải quan với kho bạc nhà nước, dịch vụ quản lý tiền mặt toàn cầu cho doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia,… tại Việt Nam.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận