Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội, người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ điều kiện sau:

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp.

– Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

– Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

1/5 - (1 bình chọn)

Bình luận