vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên và điều kiện KT-XH

Xét về mặt cơ cấu, hoạt động NN chiếm  tỷ  trọng  lớn  ở  khu vực NT, trong khi đó sản xuất NN nước ta phụ thuộc nhiều  vào điều  kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ tác động tích cực đến  phát  triển  sản  xuất  NN và ngược lại. Do đó, mọi sự biến đổi trong tự nhiên ảnh hưởng không nhỏ  đến  sản xuất NN và đời sống của cư dân NT từ đó, ảnh hưởng rất lớn  đến quá trình XDNTM ở mỗi địa phương. Tài nguyên thiên nhiên dồi dào về nguyên vật liệu với giá rẻ, vị trí địa lý thuận lợi cũng là yếu tố tích cực thu hút các NLTC cho XDNTM. Trình độ phát triển KT-XH được thể hiện bằng các tiêu chí cụ thể như:  CSHT của địa phương, tăng trưởng GRDP, tăng trưởng giá trị sản xuất NN… Trình độ phát triển kinh tế ở địa phương ở mức cao, người dân có mức sống tốt thì có thể thực hiện huy động NLTC của địa phương cũng như trong cộng đồng dân cư tốt hơn, XDNTM vì thế cũng sẽ thuận lợi hơn. Kinh tế càng phát triển thì của cải vật chất được tạo ra ngày càng nhiều, nhu cầu và chất lượng cuộc sống tăng lên. Nhà nước có điều kiện để tăng tỷ lệ động viên từ GDP vào NSNN;  mặt  khác, khi kinh tế phát triển, các chủ thể trong nền kinh tế bao gồm các tổ chức, cá nhân có thêm điều kiện và tiềm lực để đầu tư phát triển. Cả hai yếu tố trên là điều kiện để các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư trực tiếp,  gián tiếp vào xây dựng công trình hạ tầng KT-XH thông qua các kênh huy động NLTC  khác nhau. Tốc độ phát triển kinh tế là yếu tố bao trùm mang tính chất chi phối các yếu tố khác tác động đến việc huy động, sử dụng NLTC cho XDNTM.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận