Trong trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Có việc làm;

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

– Hưởng lương hưu

– Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức Bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

– Không thông báo hàng tháng với tổ chức Bảo hiểm xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp trong ba tháng liên tục.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo.

– Bị chết.

Filed in: Chưa phân loại

Bình luận