vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kiến nghị với Chính Phủ trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Cần xem xét xây dựng Quỹ phát triển địa phương đóng vai trò bên cho vay thứ cấp để khuyến khích bên cho vay cấp một (ngân hàng thương mại) cho CQĐP vay theo cơ chế thị trường. Trong mô hình này, CQĐP nộp hồ sơ xin vay từ một ngân hàng thương mại, và ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định khoản vay dựa trên hướng dẫn của Quỹ phát triển địa phương và chuẩn mực của ngành ngân hàng. Nếu việc thẩm định thành công, Quỹ phát triển địa phương ủy thác cho ngân hàng thương mại cho CQĐP vay (để đầu tư CSHT). Sau đó Quỹ phát triển địa phương cho ngân hàng thương mại vay một khoản có cùng giá trị, với lãi suất chiết khấu và kỳ hạn trung tới dài hạn. Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm hoàn trả khoản vay cho Quỹ phát triển địa phương, độc lập với việc bên vay là CQĐP.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cần cân nhắc sửa đổi mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiện nay mức thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn đặc biệt khó khăn cũng giống như mức thuế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghệ cao, trong khi khu kinh tế, khu công nghệ cao được nhà nước đầu tư CSHT. Vì vậy, cần phải giảm thuế TNDN mạnh hơn nữa cho DN đầu tư vào NN,NT, vào địa bàn khó khăn và địa bàn đặc biệt khó khăn. Theo tác giả, đề nghị ưu đãi gấp đôi cho doanh nghiệp đầu tư vào NN, NT so với doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụ thể: cho phép DN được tính chi phí hỗ trợ xây dựng NTM vào chi phí sản xuất kinh doanh của DN; miễn thuế TNDN trong 10 năm đầu tiên, và mức thuế 5% trong 10 năm tiếp theo cho các dự án NN,NT vào địa bàn đặc biệt khó khăn; Miễn thuế TNDN trong 5 năm và giảm thuế 50% trong 10 năm tiếp theo cho DN đầu tư trong lĩnh vực NN,NT vào địa bàn khó khăn với các lĩnh vực ưu đãi và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cần xây dựng hệ thống trợ giúp công tác phát triển và dự báo thị trường nông sản từ trung ương đến địa phương đủ mạnh để cung cấp thông tin thị trường thương mại ở các khu vực, châu lục; phát triển thị trường thương mại nông sản, áp dụng các biện pháp tự vệ đối phó với hàng rào kỹ thuật/phòng vệ, tự vệ kỹ thuật trong thương mại nông sản.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận