vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kiến thức nền tảng khi học sâu về hành vi khách hàng

Hành vi khách hàng là một lĩnh vực nghiên cứu có nguồn gốc từ các khoa học như tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội học, nhân văn học và kinh tế học. Hành vi khách hàng chú trọng đến việc nghiên cứu tâm lý cá nhân, nghiên cứu những niềm tin cốt yếu, những giá trị, những phong tục, tập quán ảnh hưởng đến hành vi con người và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân trong quá trình mua sắm tiêu dùng. Đặc biệt, việc nghiên cứu hành vi khách hàng là một phần quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào (how)tại sao (why) những người tiêu dùng mua (hoặc không mua) các sản phẩm và dịch vụ, và quá trình mua sắm của khách hàng diễn ra như thế nào.

Sự hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ cung cấp nền tảng cho những chiến lược marketing, như việc định vị sản phẩm, phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm mới, những áp dụng thị trường mới,marketing toàn cầu, những quyết định marketing mix… Những họat động marketing chủ yếu này sẽ hiệu quả hơn khi được đặt trên cơ sở một sự hiểu biết về hành vi khách hàng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trong môn học này. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải rất cố gắng để đọc kỹ phần lý
thuyết và thực hành tốt các phần ứng dụng. Chúc các bạn thành công!

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

1. Mục tiêu của môn học:
Nghiên cứu hành vi khách hàng giúp chúng ta đạt được những mục tiêu chính sau:
– Hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi khách hàng nhằm trở thành một nhà quản trị marketing hiệu quả, hay nói cách khác là giúp cho những nhà quản trị có được những quyết định Marketing tốt hơn.
– Nâng cao sự hiểu biết chung về một khía cạnh chủ yếu của hành vi con người.
– Tìm hiểu những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng.
– Đánh giá đúng những ảnh hưởng của hành vi khách hàng đối với chiến lược marketing.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

2. Kết cấu môn học:
Môn học hành vi khách hàng bao gồm những phần chính sau: – Phần I: Tổng quan về hành vi khách hàng ( Bài1)
Phần II: Quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng (Bài 2,3,4,5)
Phần III: Những nhân tố tác động bên trong (Bài 6,7, 8)
Phần IV: Những nhân tố tác động bên ngoài (Bài 9)

3. Hướng dẫn học tập
Các bạn cần thực hiện theo những yêu cầu sau để việc học tập
được dễ dàng và thú vị hơn.
– Đọc kỹ lý thuyết và ví dụ
– Thực hành tất cả các bài tập, nếu có khó khăn thì xem thêm phần hướng dẫn trả lời ở Phụ lục của tài liệu
– Xem tivi nhiều hơn, đặc biệt là các chương trình quảng cáo
– Đọc thêm các báo như : báo Sài Gòn tiếp thị, Tạp chí Maketing và các bài viết có liên quan trong lĩnh vực tiếp thị nói chung.
– Chú ý quan sát mọi hoạt động diễn ra trên thị trường, trong siêu thị…
– Nếu có thắc mắc, hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc gửi email
– Cuối cùng, hãy ghi lại những điều mình đã đọc và tìm hiểu vào sổ tay cá nhân, điều này sẽ giúp ích cho các bạn vào những lúc cần thiết nhất trong công việc và trong cuộc sống.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

4. Giáo trình và tài liệu tham khảo:
Marketing, Nguyễn Minh Đạo, NXB Thống kê, năm 1998. Marketing management, Philip Kotler, Prantice Hall International, năm  1997.
Schifffman and Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall International, năm 1997.
Solomon, Consumer Behavior, Prentice Hall International, năm  1997.
Neal, Quester and Hawkin, Consumer Behavior, Prentice Hall International, năm  2003.

1/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận