vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Ninh Bình là một tỉnh phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ, có đặc điểm tự nhiên hết sức đa dạng, vừa có vùng đồng bằng trồng lúa nước, vừa có vùng đồi núi để phát triển trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, lại vừa có vùng biển để nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, thiên nhiên còn ưu đãi cho Ninh Bình nhiều danh lam thắng cảnh gắn với các di tích lịch sử nổi tiếng – tiềm năng cho sự phát triển ngành du lịch, là những điều kiện thuận lợi cho XDNTM. Sau khi triển khai CTMTQG XDNTM, Ninh Bình đã chọn được 31 xã điểm XDNTM, trong đó một số xã điểm bước đầu đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được phong trào khí thế thi đua XDNTM; bộ mặt NT một số nơi đã bắt đầu khởi sắc, hình hài xã NTM đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn[76]. Một số kinh nghiệm quản lý huy động và sử dụng NLTC rút ra từ quá trình XDNTM ở Ninh Bình:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trước hết triển khai công tác lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình NTM để phát huy hiệu quả đầu tư. “Đối với NLTC đầu tư trực tiếp của Chương trình XDNTM ưu tiên đầu tư tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn. NS huyện, xã chủ động cân đối, bố trí lồng ghép, huy động mọi NLTC khác để thực hiện các nhiệm vụ, nội dung XDNTM. Ưu tiên hỗ trợ thực hiện các tiêu chí có thể tạo nên sự phát triển đột phá, có tính chất lan toả đối với sự phát triển KT-XH trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình theo kế hoạch hằng năm; đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm theo lộ trình đã đề ra trong Đề án XDNTM”[83].

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân và các DN, các HTX vay vốn tín dụng trong lĩnh vực NN, NT. “Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa CQĐP, giữa các DN và ngân hàng, nhất là trong việc xác định những ngành, hàng cần ưu tiên đầu tư vốn; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ”[83].

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN, NT. “Thực hiện xã hội hoá đầu tư các công trình cấp nước sạch, chợ NT, công trình thu gom, xử lý rác thải và một số công trình công ích khác, nhất là đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Thực hiện tốt chính sách thu hút, khuyến khích các DN đầu tư, liên kết với các xã NTM theo quy định. Sử dụng động bộ, có hiệu quả mọi NLTC huy động hợp pháp để thực hiện xây NTM tại cơ sở”[83].

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp góp phần cùng với NSNN thực hiện XDNTM. Để huy động sức dân XDNTM thực hiện “nuôi” sức dân bằng nhiều giải pháp: DN làm “bà đỡ” tiêu thụ sản phẩm cho ND, “Nhà nước có chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm do ND làm ra, nhà khoa học tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất NN để có sản phẩm chất lượng cao tiêu thụ được trên thị trường”[83].

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận