Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 đáp ứng cập nhật địa bàn hành chính tại Nghị Quyết số 1107/NQ-UBTVQH14, 1108/NQ-UBTVQH14, 1110/NQ-UBTVQH14 ngay 19/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời cập nhật một số lỗi, yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.5.1.

Bắt đầu từ ngày 02/02/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.2 thay cho các phiên bản trước đây.

HTKK mới nhất
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất

Phiên bản HTKK mới nhất đã khắc phục được một số lỗi và bổ sung nhiều tính năng mới, bạn tải về ở link bên dưới nhé:

https://www.fshare.vn/file/7L3GNQFOV18U

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận