vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Lãnh đạo doanh nghiệp may Việt Nam

Lãnh đạo DN là một trong những yếu tố có tác động mạnh nhất (0,271). Đây là yếu tố quyết định để các DN may thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ cũng như có vai trò quan trọng trong sự lớn mạnh của các DN để có được vị thế vững chắc trong TMQT. Vinatex (2017) ghi nhận: “Lãnh đạo DN ngày càng được chú trọng và nâng cao thực hiện TNXH. Đặc biệt, con người là một trong những yếu tố quan trọng của lực lượng sản xuất, quyết định mọi hoạt động của DN.”. Khi chú trọng đến thực hiện TNXH, TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ lãnh đạo tại các DN lớn có những hiểu về quá trình triển khai thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, lãnh đạo đã đưa ra các quyết định thực hiện một cách kịp thời cũng như truyền cảm hứng cho NLĐ để họ làm việc tốt hơn và nhiều lãnh đạo DN đã phối hợp các phong cách lãnh đạo để thực hiện hoạt động này có chất lượng. Mặc dù kinh doanh trong môi trường kinh tế năng động với tư cách là những vị tướng chỉ huy của DN lãnh đạo tại các DN vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Ông Trương Văn Cẩm – Phó chủ tịch của VITAS: “Nhân lực của các DN may thiếu và hạn chế so với khu vực và thế giới”. Có thế kể đến một số biểu hiện cụ thể như: nhiều DN may lãnh đạo DN tầm nhìn hạn chế, vẫn có quan điểm thực hiện TNXH đối đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với NLĐ là nghĩa vụ để có được hợp đồng gia công của khách hàng trong TMQT; Hiểu biết của lãnh đạo DN về tổ chức triển khai thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ còn khá hạn chế, chưa nắm rõ quy trình, cách thức tổ chức triển khai thực hiện hoặc có lãnh đạo nắm rõ nhưng họ cũng cố tình phớt lờ hay tại nhiều DN chưa có sự kết hợp giữa thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với hoạt động quản trị nhân lực cũng như phong cách lãnh đạo còn khá cứng nhắc trong quá trình thực hiện.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận