vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Người lao động chết khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân của họ được nhận khoản trợ cấp nào?

– Theo quy định tại Điều 47 Luật bảo hiểm xã hội: Người lao động đang làm việc bị chết do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sau tháng lương tối thiểu chung.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Theo quy định tại Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội: Người lo mai táng của người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn được hưởng trợ cấp mai táng phí. Mức trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Theo quy định tại Điều 64 và Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội: Thân nhân của người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận