vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hình thức đầu tư, quy hoạch các phân khu chức năng và diện tích xây dựng bãi chứa hàng container trung tâm logistics tại lạch huyện.

Hình thức đầu tư: theo hình thức PPP (đối tác công tư). Nhà nước đền bù, giải phóng mặt bằng, kết cấu hạ tầng (giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin… (như hạ tầng KKT, KCN), doanh nghiệp đầu các công trình dịch vụ thứ cấp (Kho bãi, nhà xưởng…)

Mô hình hợp tác công tư với thời gian đầu tư lâu dài tạo môi trường thu hút đầu tư lành mạnh và hấp dẫn với các nhà đầu tư tiềm năng. Mô hình phát triển kết hợp logistics với dịch vụ cảng biển là mô hình đơn giản và thuận lợi nhất, tuy nhiên quy mô quỹ đất đầu tư và hạ tầng kết nối cần tương đối lớn và hoàn thiện.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quy hoạch các phân khu chức năng
Căn cứ vào chức năng, TT logistics tại Lạch Huyện cần tính toán diện tích các phân khu chức năng bao gồm: Khu bãi chứa hàng container: bãi hàng container khô, bãi container lạnh, bãi container rỗng; Kho CFS kết hợp Khu vực Cross-Docking; Khu tạo giá trị gia tăng (VAL); Các phân khu chức năng khác như khư vực hải quan, cổng, khu quản lý điều hành, khu nhà ở, ăn uống, đường giao thông nội khu, bãi đậu xe, công viên, cây xanh, hệ thống điện, nước…

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Diện tích xây dựng bãi chứa hàng container

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phần tính diện tích cần thiết để xây dựng bãi chứa container hàng khô, container rỗng và container hàng lạnh được thể hiện như sau:
– Cỡ tàu lớn nhất cập cảng Lạch Huyện (100.000DWT) : 8000TEU
– Lượng hàng container qua TT logistics (Ct) : Bảng 3.3
– Số ngày làm việc trong 1 năm (Dy) : 365 ngày
– Thời gian lưu bãi của container tính trung bình cho các loại (hàng khô, hàng lạnh, rỗng, xuất khẩu, nhập khẩu…) (Dw) : 6 ngày
– Tỷ lệ từng loại hàng container qua TT logistics so với tổng hàng container qua TT logistics như sau:
+ Tỷ lệ container hàng khô chiếm: 65%
+ Tỷ lệ container hàng lạnh chiếm: 10%
+ Tỷ lệ container hàng rỗng chiếm: 25%
– Lượng hàng thông qua bãi chứa container (My) : = tỷ lệ% x Ct

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Chiều cao xếp container cho từng loại hàng như sau (L):
+ Container hàng khô : 4 tầng
+ Container hàng lạn : 2 tầng
+ Container rỗng (không hàng: 3 tầng
– Hệ số không đều (cao điểm) (p) : 1,3
– Hệ số sử dụng DT phụ thuộc công nghệ (n) : 0,7
– Diện tích để xây dựng bãi chứa container (hàng khô, hàng lạnh và container rỗng) được xác định theo công thức (3.1) sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận