vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

TÍNH CẤP THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISITCS PHỤC VỤ CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TẠI LẠCH HUYỆN

Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Quyết định 2190/2009/QĐ- TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cảng biển Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030; nhằm góp phần phát triển hiện đại hóa hệ thống cảng biển tại thành phố Hải Phòng và các vùng lân cận; xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thương cảng lớn, hiện đại ở Đông Nam Á, là thành phố công nghiệp hiện đại, là trung tâm phát triển về khoa học công nghệ cảng biển, kinh tế vận tải biển, dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực canh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế; góp phần cho thành phố Hải Phòng khắc phục những hạn chế tồn tại như: phát triển manh mún, tràn lan, thiếu kinh nghiệm, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu tính chuyên môn hóa trong việc vận tải hàng hóa, vận tải container, trong việc xếp dỡ hàng hóa, phục vụ khách hàng, chưa kết hợp tốt giữa nhà vận chuyển,công ty giao nhận, công ty bảo hiểm, giá thành sản phẩm xuất nhập khẩu cao thiếu tính cạnh tranh, việc triển khai khảo sát, quy hoạch đầu tư xây dựng TT logistics phục vụ cảng biển tại thành phố Hải Phòng là một tất yếu khách quan, trong đó dịch vụ logistics cảng biển là một trong những dịch vụ chất lượng cao, mũi nhọn của cảng Hải Phòng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Dự báo khối lượng hàng hóa thông qua các cảng tại Hải Phòng

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hải Phòng là thành phố cảng cửa ngõ quốc tế của vùng KTTĐ Bắc Bộ nên khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng sẽ quyết định tới khối lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ logistics của thành phố (bên cạnh lượng hàng hóa tiêu dùng nội địa,…). Dự báo khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng đã được nghiên cứu trong rất nhiều các quy hoạch có liên quan như điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại quyết định số 1037/QĐ–TTg ngày 24/6/2014); Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại quyết định số 2367/QĐ–BGTVT ngày 29/7/2016); thiết kế chi tiết hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện),…

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong quy hoạch này, tư vấn tham khảo kết quả dự báo khối lượng hàng hóa thông qua nhóm cảng biển phía Bắc của báo cáo Rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc được phê duyệt tại Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 trong đó đã cập nhật các số liệu mới về tình hình phát triển KT–XH, hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng và vận tải,… sát với thực tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Xuất phát từ quy hoach phát triển kinh tế xã hội khu vực cũng như quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển cảng đã được phê duyệt, năm 2016 TDSI tính toán và dự báo khối lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ logistics qua hệ thống cảng khu vực Hải Phòng theo bảng 3.2. Thông tin quy hoạch và dự báo khẳng định sự cần thiết và tính khả thi cho phương án thành lập TT logistics phục vụ cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận