vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tổng quan về thị trường tiền tệ tại Thái Lan

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

TTTT là một bộ phận của thị trường tài chính của Thái Lan (bên cạnh các thị trường khác gồm: thị trường ngoại hối, thị trường nợ, thị trường phái sinh và thị trường vốn). Theo đó, TTTT ở Thái Lan gồm 3 bộ phận: (i) Thị trường vay liên ngân hàng không đảm bảo; (ii) Thị trường giao dịch GTCG ngắn hạn; (iii) Thị trường giao dịch Repo. Theo đó, thị trường liên ngân hàng là thị trường chủ chốt, hoạt động theo hình thức phi tập trung.
Điều kiện quan trọng đầu tiên để hoạt động liên ngân hàng đi vào chuyên nghiệp là sự độc lập của BOT với Chính phủ với quyền tự quyết trong điều hành các công cụ CSTT để đạt được mục tiêu lạm phát mà Chính phủ cho là thích hợp với các chính sách rõ ràng và minh bạch (BOT chuyển đối CSTT sang cơ chế lạm phát mục tiêu từ tháng 5/2000).
Khác với trường hợp của Mỹ, lãi suất giao dịch thực tế trên thị trường liên ngân hàng do FED công bố được tính toán chỉ dựa trên báo cáo của các nhà môi giới lớn, thì BOT tiến hành tính toán và công bố lãi suất và doanh số giao dịch thực tế dựa trên kết quả tổng hợp bình quân gia quyền của tất cả các giao dịch diễn ra thực tế trên thị trường từ báo cáo của tất cả các NHTM, ngân hàng chuyên biệt và các công ty tài chính nếu có giao dịch.
Trên TTTT Thái Lan, các hoạt động vay và cho vay từ qua đêm cho đến 1 năm diễn ra vô cùng sôi động giữa các ngân hàng dưới hình thức giao dịch cho vay liên ngân hàng không có bảo đảm nhằm mục đích kiểm soát tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng.Ngoài ra, giao dịch vay/cho vay liên ngân hàng còn diễn ra giữa NHTW Thái Lan (BOT) và các NHTM thông qua các công cụ trên thị trường mở để tăng tính thanh khoản cho toàn hệ thống và đảm bảo nguồn vốn huy động – vốn vay cho các ngân hàng mỗi ngày.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận