vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Vai trò của PBC trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động của TTTT tại Trung Quốc

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy hệ thống thanh toán quốc gia đóng vai trò quan trọng hỗ trợ sự phát triển của TTTT nói chung và TTTT liên ngân hàng nói riêng. Do đó, trong giai đoạn 2006 trở lại đây, Trung Quốc tập trung đầu tư, đổi mới hệ thống thanh toán quốc gia theo hướng tích hợp các cấu phần thanh toán khác nhau (hệ thống thanh toán ngoại tệ, hệ thống thanh toán trái phiếu/chứng khoán, hệ thống thanh toán tổng tức thời giá trị cao (High Value Subsystem – HVSS)). Trong đó, HVSS đóng vai trò xương sống cho toàn bộ hệ thống thanh toán quốc gia. Các hệ thống thanh toán bán lẻ và hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán kết nối vào HVSS, bảo đảm một cấu trúc cho phép “xử lý phân tán – quyết toán tập trung”, nhằm đạt tới mục tiêu phát triển hệ thống thanh toán quốc gia an toàn và hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho hoạt động thanh toán trên TTTT.
PBC cũng trực tiếp xây dựng và quản lý sàn giao dịch điện tử thống nhất thuộc Trung tâm Giao dịch ngoại hối Trung Quốc – một bộ phận trực thuộc PBC trực tiếp quản lý (China Foreign Exchange Rate System – CFETS) đối với các giao dịch trên TTTT. Các thành viên có thể chào giá, vay mượn, mua bán trực tuyến; đồng thời, các giao dịch này được ghi nhận trên hệ thống một cách tự động. Hệ thống niêm yết thương phiếu trực tuyến cũng được cung cấp tại Trung tâm này. PBC có thể thu thập các thông tin tức thời về lịch sử giao dịch, khối lượng, lãi suất cũng như thời hạn giao dịch. Do đó, CFETS cũng đồng thời là Trung tâm thông tin của PBC trên TTTT.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận