vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Xây dựng khuôn khổ, hành lang pháp lý hỗ trợ sự phát triển của thị trường tiền tệ

Trên thế giới, NHTW các nước ban hành khá đầy đủ và chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ hoạt động của TTTT, phân thành các nhóm cụ thể sau:
(1) Các quy định quản lý hoạt động gia nhập và rút lui khỏi thị trường: Các quy định này góp phần hình thành và duy trì một thị trường lành mạnh với các tổ chức tài chính, hạn chế ngay từ đầu các rủi ro có thể phát sinh trên thị trường, đồng thời hạn chế những biến động bất thường của thị trường thông qua ngăn chặn việc đột ngột rút lui khỏi thị trường của các tổ chức tài chính.
(2) Các quy định về giám sát, quản lý các giao dịch trên thị trường.
(3) Các quy định về quản lý phát hành thông tin (minh bạch hóa thông tin trên thị trường).
(4) Các quy định đối với các thành viên tham gia hoạt động trên TTTT đảm bảo đủ năng lực hoạt động và an toàn trên toàn hệ thống (như các quy định về chuẩn mực kế toán, kiểm toán, giám sát; quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ an toàn vốn đối; các tiêu chuẩn về hệ thống quản trị rủi ro, điều kiện tài chính và tính tuân thủ các quy định hiện hành trong ngành ngân hàng như các tiêu chuẩn của Basel…).
Đối với Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật phát triển thị trường mặc dù đã được NHNN hoàn thiện bước đầu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của TTTT. Cụ thể:
– Thiếu các quy định quản lý hoạt động gia nhập và rút lui khỏi thị trường. Hiện tại, chỉ mới có quy định về hạn chế đối tượng tham gia thị trường trái phiếu/tín phiếu Chính phủ.
– Đã có các quy định về giám sát, quản lý các giao dịch trên thị trường nhưng chưa đầy đủ, như: Các văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn các giao dịch thương phiếu; Các văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn các giao dịch chấp phiếu ngân hàng; Các văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp/trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh; Các văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn các giao dịch phái sinh (mới có hướng dẫn cho các giao dịch quyền chọn về lãi suất và mua bán ngoại tệ).
– Thiếu các quy định về quản lý phát hành thông tin.
– Thiếu hệ thống quy định, điều kiện để xét duyệt và phê chuẩn danh sách các nhà tự doanh (primary dealers) trên thị trường đối với thị trường trái phiếu/tín phiếu Chính phủ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận