vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ngân hàng thương mại suy nghĩ thế nào về “Vay vốn” của doanh nghiệp

Ngân hàng thường lo lắng có cơ sở về việc cho các doanh nghiệp mới khởi sự vay tiền vì xác suất thất bại cao. Hầu hết các ngân hàng địa phương chỉ cho những doanh nghiệp mới vay tiền nếu họ đáp ứng được tình hình và điều kiện dành cho người vay.
Vậy điều kiện nào sẽ làm cho các ngân hàng yên tâm khi cho các doanh nghiệp mới vay? Các ngân hàng đặt ra ba câu hỏi lớn trước khi cho vay và hiếm khi nào họ đồng ý cấp vốn nếu không nhận được những câu trả lời thỏa đáng cho cả ba câu:
1. Người vay có thể trả lại tiền không?
2. Đặc điểm của người vay có đảm bảo rằng họ sẽ trả lại tiền không?
của người vay có đảm bảo rằng họ sẽ trả lại tiền không?
3. Nếu người vay không thể trả lại tiền, có thể lấy tài sản tương đương của họ để tiêu thụ trên thị trường không?
Với câu hỏi đầu tiên, ngân hàng sẽ đánh giá doanh nghiệp và bảng kế hoạch kinh doanh:
• Người vay vốn có hiểu thị trường và có kế hoạch khả thi để thỏa mãn thị trường hay không?
• Người vay vốn có kinh nghiệm hoặc kiến thức – hoặc cả hai – cần thiết và đủ để đưa doanh nghiệp mới thành lập hoạt động thành công không?
• Kế hoạch kình doanh có thực tế, hoàn chỉnh và dựa trên những giả định hợp lý không?
• Các dự báo doanh thu và chi phí có thực tế và vừa sức không?

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ngân hàng cũng sẽ lưu ý đến vấn đề cấp vốn kinh doanh hợp lý, vì việc cấp vốn không thỏa đáng là một nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của doanh nghiệp.
Với câu hỏi thứ hai “Đặc điểm của người vay có đảm bảo họ sẽ trả lại tiền không?”, ngân hàng sẽ tìm câu trả lời bằng cách kiểm tra quá khứ vay nợ của người vay vốn. Dù đó là khoản vay mua xe, thế chấp nhà cửa hay vay để kinh doanh, chủ ngân hàng đều tìm bằng chứng khẳng định rằng người vay vốn sẽ trả tiền đúng hạn.
Câu hỏi thứ ba đề cập đến vật ký quỹ. Đây là tài sản thế chấp cho chủ nợ cho đến thời điểm thanh toán xong khoản vay. Với khoản vay mua xe, ngân hàng giữ lại quyền sở hữu xe và đảm bảo rằng bạn đã thanh toán một khoản thỏa đáng đủ để ngân hàng có thể lấy lại xe, bán nó và hoàn lại đầy đủ khoản nợ từ tiền thu được nếu bạn không thể thanh toán khoản nợ đúng hạn.
Cho vay để kinh doanh cũng tương tự. Ngân hàng muốn thấy tài sản mà trong trường hợp doanh nghiệp thất bại, họ có thể bán đi để trang trải khoản vay. Những tài sản này có thể là tài sản lưu động như tiền mặt, hàng tồn và khoản phải thu, cũng có thể là tài sản cố định như xe cộ, nhà xưởng và thiết bị.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận