vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mô hình lý thuyết lựa chọn làm nền tảng nghiên cứu

Như tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu về vấn đâu tư chứng khoán gồm có mô hình CAPM, APT, Fama- French. Mỗi mô hình có những ưu nhược điểm trong việc xác định tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán đầu tư và ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư chứng khoán. Mô hình CAPM và mô hình Fama- French đều là mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi của của từng chứng khoán cụ thể hoặc danh mục dựa trên phương pháp hồi qui tuyến tính. Mô hình Fama- French tỷ suất sinh lợi của từng chứng khoản bị ảnh hưởng bởi 3 nhân tố là phần bù thị trường, giá trị và qui mô trong khi đó mô hình CAPM thì chỉ ảnh hưởng bởi phần bù thị trường. Mô hình CAPM và APT thì chỉ  sử  dụng một biến duy nhất là mức đền bù rủi ro thị trường và đều sử dụng các yếu tố rủi ro hệ  thống và không xét rủi ro phi hệ thống. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán theo mô hình CAPM thì ảnh hưởng bởi một nhân tố duy nhất là mức bù rủi ro cho tập hợp chứng khoán thị trường, còn mô hình APT thì ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau để tăng cường mức độ thích hợp với những nền kinh tế đặc thù và vào những giai đoạn cụ thể.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tổng quan nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư chứng khoán cho thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư như tỷ suất sinh lợi, giá chứng khoán, yếu tố bày đàn, tâm lý mỏ neo… Trong đó, yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất tới quyết định của nhà đầu tư là tỷ suất sinh lợi của chứng khoán. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố có ảnh hưởng tới lợi tức cổ phiếu, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán là lạm phát, tăng trưởng kinh tế GDP, giá vàng, tỷ giá…Mô hình APT sẽ là thích hợp hơn để giải thích nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất sinh lợi của từng chứng khoán, ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư bởi mô hình APT có thể xử lý đa nhân tố bởi mô hình đa nhân tố phản ánh thực tế nhiều hơn. Do vậy nghiên cứu này của tác giả sẽ lựa chọn mô hình APT làm nền tảng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận